Academia  Naţională de  Informaţii  „Mihai Viteazul”  organizează în sesiunea martie 2017, concurs de admitere la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Colegiul Naţional de Informaţii”, care se va desfășura în perioada 27.03 – 06.07.2017.

 

Înscrierea candidaţilor: 14.02 – 24.02.2017
Perioada de desfăşurare a colocviului de admitere: 06 – 07.03.2017
Forma de învăţământ: cu frecvență
Numărul de locuri scoase la concurs: 35

Admitere 2017