Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-ANIMV), organizează programul de studii universitare de doctorat, de tipul doctorat știinţific, în domeniul „Informaţii și securitate naţională”. Programul se desfășoară cu frecvență redusă, cu taxă, pe o perioadă de trei ani.

Începând cu anul universitar 2016 – 2017, ANIMV își propune să se axeze doar pe dezvoltarea de cercetări doctorale care să aibă impact și relevanță directă în ceea ce privește activitatea SRI și a comunității de intelligence din România. Numărul redus de locuri scoase la concurs reflectă această preocupare pentru calitatea demersului științific.

Metodologia de admitere

Contract de studii universitare de doctorat