Prof. univ. dr. GHEORGHE TEODORU ŞTEFAN

Teodoru Ștefan este membru al comunității academice a Academiei Naționale de Infomații ”Mihai Viteazul” din anul 2005 și profesor universitar cu drept de conducător de studii doctorale în cadrul acestei instituții de învățământ superior. Absolvent al Universității Politehnica Bucuresti, și-a început cariera universitară și de cercetare în anul 1990, ca asistent universitar, obținând titlul de doctor al Universității București în anul 1992.

De-a lungul carierei sale profesionale în cadrul Serviciului Român de Informații, a participat la numeroase programe de formare naționale și internaționale pe teme subsumate managementului activității de intelligence, analizei strategice de intelligence, cooperării internaționale în probleme de securitate națională și gestionării HUMINT.
În experiența sa de peste douăzeci de ani de activitate în intelligence la nivel național, a îmbinat constant practica și teoria intelligence-ului, ca analist, manager și cadru didactic. A ocupat funcția de Rector al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” în perioada 2007-2013, poziție din care a contribuit la inițierea și/sau dezvoltarea programelor de studii de licență, master și doctorat în cadrul ANIMV.

Activitatea sa didactică și de cercetare, consacrată domeniului studiilor de securitate și intelligence, s-a concretizat prin publicarea a peste 50 de articole în reviste de specialitate și publicații aferente unor sesiuni de comunicări științifice cu participare internațională și prin semnarea în calitate de autor, co-autor și coordonator a unor volume de specialitate, în cadrul cărora abordează direcții precum: natura amenințărilor la adresa securității naționale, modalități eficiente de contracarare a acestora și intelligence management : autor al „Crima organizată – Traficul de droguri în regiunea balcanică”, (document clasificat, Conferința Serviciilor de Informații din sud-estul Europei, 2002), „Managementul informațiilor pentru securitate națională”, (document clasificat, București: ANI MV, 2009), prim autor al „Globalizarea amenințărilor asimetrice” (București: ANI MV, 2007), „Provocări de natură ecologică la securitatea națiunilor” (București, UNAP, 2007) și „Money laundering and financing terrorism” (XIth International Conference „Man in the Knowledge Based Organisation”, 2006), coautor al „Migrația ilegală din Turcia și implicațiile acesteia pentru securitatea națională și europeană” (București: Top Form, 2008, Revista Geopolitica), „Determinări ale crizei economice și financiare mondiale asupra securității naționale” (Sibiu, 2010, Revista Transilvania), coordonator al „Necesitatea protecției infrastructurilor critice” (București: ANI MV, 2010) și co-editor of „Intelligence in the Knowledge Society” (București: ANI MV, 2012).

În ultimii 15 ani a fost director al unor proiecte de cercetare câștigate în cadrul competițiilor naționale: Dezvoltarea competențelor manageriale ale personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoașterii – OSCINT 2009 (proiect strategic POSDRU, 2010-2013), Dilemele schimbului și accesului la informații pentru un management eficient (contract de cercetare, 2009), Proiect de cercetare informativă (2002-2005), activitatea subsumată proiectului și rezultatele obținute fiind clasificate cu nivelul strict secret și membru în echipele de cercetare și implementare ale unor proiecte de cercetare: „Serviciile de informații în societatea românească – autorități ale statului de drept” (București, 2005) și „Infrastructurile critice și intelligence-ul modern” (București, 2009).

Prof. univ. dr. CRISTIAN TRONCOTĂ

Cristian Troncotă este absolvent a Facultății de istorie – filosofie, Universitatea Bucureşti, 1976-1980. În 1997 a obținut titlul de Doctor în ştiinţe militare, specializarea istorie militară din partea Academiei de Înalte Studii Militare, în prezent Universitatea Naţională de Apărare București, cu o teză axată pe rolul serviciilor de informaţii în fundamentarea politicii şi strategiei de apărare naţională. Timp de 10 ani (1984-1994) şi-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul unor depozite de arhivă cu caracter special. Și-a început cariera didactică și de cercetare universitară în anul 1994 la actuala Academie Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” (ANIMV), ca lector universitar, devenind profesor universitar în anul 2001. Din anul 2007 a obţinut abilitarea, care îi confimă dreptul de a coordona teze de doctorat la ANIMV.
De-a lungul timpului, a fost coordonator de programe de licență, master şi doctorat, șef al catedrei de Ştiinţe ale Comunicării, secretar ştiinţific al Senatului Academiei Naţionale de Informaţii, coordonatorul programului Colegiului Superior de Securitate Naţională, decanul Facultății de Informații, decanul Studiilor universitare de doctorat.

Începând cu anul universitar 2013-2014 este profesor universitar titular la Facultatea de ştiinţe socio-umane, specializarea Studii de Securitate din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Cristian Troncotă este membru al colegiului editorial al revistei Studia Securitatis și redactor şef al publicaţiei Lumini şi Umbre, revista veteranilor din serviciile române de informaţii.

În cei peste 31 ani de activitate didactică și de cercetare a publicat peste 150 de articole de specialitate în reviste naționale și internaționale consacrate istoriei serviciilor secrete, studiilor de securitate și intelligence, a semnat în calitate de autor, co-autor, editor, co-editor, și coordonator volume și capitole în cadrul acestora focusate pe istoria serviciilor secrete, rolul analizei de intelligence în instituțiile de securitate, dezvoltarea culturii de securitate în România.

Conf. univ. dr. ELLA-MAGDALENA CIUPERCĂ

Ella Magdalena Ciupercă a absolvit Facultatea de Psihosociologie, Institutul Național de Informații în 1997. În 1998 a finalizat programul de studii aprofundate „Geopolitică și politici sociale”, în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității București, în 2004 a obținut titlul de Doctor în sociologie în cadrul Universității București cu o teză axată pe psihosociologia influenței minorităților active, iar în perioada 2010-2012 a urmat studii postdoctorale în științe militare. Și-a început cariera didactică în anul 1997, ca preparator universitar, devenind conferențiar universitar în anul 2007 și conducător de doctorat în anul 2014.

De-a lungul carierei profesionale a coordonat diferite programe de licență și master și a îndeplinit funcția de șef al Departamentului de Științe Sociale în cadrul Facultății de Informații. În prezent este șef al Departamentului de Științe Sociale și Științe Politice în cadrul Facultății de Studii de Intelligence, fiind desemnată și decan al acestei facultăți.
Ella Magdalena Ciupercă este membru al colegiului editorial al Revistei Române de Studii de Intelligence, membru în comitetul științific al Revistei Academiei Forțelor Aeriene și al Revistei Academiei Forțelor Terestre.

În cei peste 18 ani de activitate didactică a publicat 5 cărți de autor, 11 în calitate de co-autor și peste 50 de articole de specialitate, în domeniul studiilor de securitate și intelligence conexate cu arii științifice din sociologie și psihologie socială, printre temele predilecte regăsindu-se dezvoltarea culturii de securitate, implementarea expertizei de securitate în sectorul antreprenorial, studiul rețelelor sociale. Dintre lucrările publicate pot fi menționate: „Tratat de psihologie socială” (Craiova: Sitech, 2015, coautor), „Intelligence Analysis Migration as a Security Threat. From Data to Intelligence în Art of Intelligence: Simulations, Exercises and Games” (New York: Roman and Littlefield, 2014, coautor), „Next flood level of communication: social networks” (Aachen: Shaker Verlag, 2013, coautor), „Expertiza de securitate și responsabilitatea social corporatistă” (București: Editura ANIMV, 2012, autor), „Securitate națională și manipularea opiniei publice” (București: Editura Didactică și Pedagogică, 2010, coautor), „Psihosociologia vieții cotidiene. Interacțiune și acțiune socială” (București: Editura ANIMV, 2009, autor), „Enciclopedie de psihosociologie” (București: Editura Economică, 2003, coautor).

În ultimii zece ani, a fost director de proiect și membră în echipele unor proiecte de cercetare câștigate în cadrul competițiilor naționale și internaționale: director proiect în „Percepția asupra expertizei în securitate și diada educație – piața muncii în România” (Grant PN II, Resurse umane, 2010-2012), membră în „Strategia şi managementul activităţilor de cercetare şi industriale naţionale în domeniul spațial” (Parteneriate în domenii prioritare, 2007-2010), „Cercetări privind răspunsul şi rezilienţa populaţiei din România la situaţiile de risc asociate terorismului şi crimei” (Grant CEEX, 2006-2009), „Identificarea nivelului de cunoaştere a fenomenului terorist de către tinerii din România. Elaborarea şi aplicarea unui model de educaţie antiteroristă” (Grant A, 2005-2007).

Prof. univ. dr. IRENA CHIRU

Irena Chiru este absolventă a Facultății de Științele Comunicării, Institutul Național de Informații. În 2005 a obținut titlul de Doctor în sociologie din partea Universității București cu o teză axată pe sociologia comunicării de masă. Și-a început cariera didactică și de cercetare în anul 2000, ca preparator universitar, devenind profesor universitar în anul 2014, an în care și-a susținut cu succes și teza de abilitare, care îi confimă dreptul de a coordona teze de doctorat.
De-a lungul timpului, a fost coordonator de programe de licență și master, șef al Departamentului de Științe Sociale în cadrul Facultății de Informații, iar în prezent este Directorul Institutului Național de Studii de Intelligence din cadrul ANIMV.
Irena Chiru este membru al colegiului editorial al Revistei Române de Studii de Intelligence și editor regional al International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs (publicație a Routledge Taylor and Francis Group).

În cei peste 15 ani de activitate didactică și de cercetare a publicat peste 50 de articole de specialitate în reviste naționale și internaționale consacrate studiilor de securitate și intelligence, a semnat în calitate de autor, co-autor, editor, co-editor, și coordonator volume și capitole în cadrul acestora focusate pe rolul analizei de intelligence în instituțiile de securitate, dezvoltarea culturii de securitate în România, abordarea interdisciplinară a studiilor de intelligence și sociologia terorismului: autor al „Comunicarea Interpersonală” (București: Tritonic, 2003, 2009), „România în străinătate” (București: UNAP, 2006), coautor al „Femei kamikaze” (București: UNAP, 2006), coordonator al „Dinamica Intelligence” (București: ANI MV, 2007), „Mass Media as an Instrument in Educational Counterterrorism Programs în A non-violent Path to Conflict Resolution and Peacebuilding” (Istanbul: Fatih University Press, 2009), co-editor of „Intelligence in the Knowledge Society” (București: ANI MV, 2012, 2013, 2014), prim autor al „Intelligence Analysis Migration as a Security Threat. From Data to Intelligence în Art of Intelligence: Simulations, Exercises and Games” (New York: Roman and Littlefield, 2014), autor al „Building an Intelligence Culture from Within: The SRI and Romania Society în International Journal of Intelligence and Counterintelligence” (Philadelphia: Taylor Francis, Spring 2014). În ultimii zece ani, a fost director de proiect și membră în echipele de cercetare ale unor proiecte de cercetare câștigate în cadrul competițiilor naționale și internaționale: membră în „Identificarea nivelului de cunoaştere a fenomenului terorist de către tinerii din România. Elaborarea şi aplicarea unui model de educaţie antiteroristă” (Grant A, 2005-2007), „Cercetări privind răspunsul şi rezilienţa populaţiei din România la situaţiile de risc asociate terorismului şi crimei” (Grant CEEX, 2006-2009), „Strategia şi managementul activităţilor de cercetare şi industriale naţionale în domeniul spațial” (Parteneriate în domenii prioritare, 2007-2010), „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT 2009” (Proiect strategic POSDRU, 2010-2013), coordonator de echipă de cercetare pentru „CARISMAND-Culture And RISkmanagement in Man-made And Natural Disasters și CITYCoP-Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing” (proiecte Horizon 2020) și director al „Intelligence în era cunoașterii” (PN II IDEI, 2013), „INTELLISEC-Dezvoltarea unui centru național de cercetare în intelligence și Securitate” (Proiect POSCCE, 2013-2015), „Percepție socială și strategii comunicaționale privind riscurile de securitate națională” (PN II Tinere Echipe, 2015-2017).

Prof. univ. dr. CRISTIAN BARNA

Cristian Barna este decanul Facultății de Informații, profesor universitar doctor și conducător de doctorat în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” și profesor asociat al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti. A absolvit studiile universitare de licență ale Facultății de Psihosociologie din cadrul Institului Național de Informații (2000), respectiv ale Facultății de Matematică a Universității Babeș-Bolyai (2000), precum și studiile universitare de master (2003) și de doctorat (2005) ale Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București.

Cristian Barna și-a început activitatea profesională ca practician în intelligence, în cadrul Direcţiei Generale Prevenire şi Combatere Terorism, ulterior devenind cadru didactic al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, unde a coordonat activitatea Catedrei de Geopolitică și Studii de Securitate, respectiv a Departamentului de Științe Politice și Relații Internaționale, anterior numirii sale la conducerea Facultății de Informații.

Cristian Barna este autorul mai multor lucrări în domeniul geopoliticii și studiilor de securitate precum „Cruciada Islamului”, „Jihad în Europa”, „Sfârşitul terorismului şi noua (dez)ordine mondială”, „Terorismul, ultima soluţie? Mărirea şi decăderea Al-Qaida”, „Al-Qaida vs. restul lumii. După 10 ani”, „Globalizarea ameninţărilor asimetrice”, „România între prieteni şi duşmani: decupaje geopolitice şi hărţi imagologice”, precum şi a numeroase articole publicate în reviste sau susţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Studiile, lucrările, articolele şi cărţile publicate, în reviste şi la edituri cu prestigiu recunoscut la nivel naţional şi internaţional, s-au axat pe probleme de specialitate necesare instruirii şi dezvoltării în carieră a cursanţilor Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, precum și promovării culturii de securitate, reflectând nevoia de adaptare a curriculei universitare la perspectivele de evoluţie în domeniul securităţii naţionale, regionale şi globale.

Cristian Barna a participat și participă la derularea proiectelelor de cercetare științifică: „Identificarea nivelului de cunoaştere a fenomenului terorist de către tinerii din România. Elaborarea şi aplicarea unui model de educaţie antiteroristă”, „Cercetări privind răspunsul şi rezilienţa populaţiei din România la situaţiile de risc asociate terorismului şi crimei”, „Sisteme de management integrat pentru protecţia economico-financiară a infrastructurii critice şi a personalului împotriva terorismului de orice natură”, „Countering Hybrid Threats: lessons learned from Ukraine”, precum și la proiectele destinate absorției fondurilor europene de tip POSDRU: „Laboratorul Antreprenorial Universitar – Progres prin Inovare şi Practică – (UniversPractic)”, „OSCINT XXI – Inovare pentru calitate în învăţământul preuniversitar din regiunile Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud Muntenia” și „START – O viaţă de calitate în siguranţă!”

Cristian Barna este membru în comitetele ştiinţifice ale următoarelor publicaţii cu prestigiu recunoscut sau indexate în bazele de date internaţionale: Revista Română de Studii de Intelligence, Intelligence, Studia Securitatis şi Geopolitica.

Prof. univ. dr. MARIAN SEBE

Marian Sebe a absolvit Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București. În 2003 a obținut titlul de Doctor în sociologie din partea Universității București, studiile de cercetare doctorală și teza de doctorat abordând problemele activității de intelligence.

De-a lungul carierei sale, a fost unul dintre cei mai activi promotori ai implementării componentelor profesionale și academice ale intelligence-ului în România, cu rezultate în planul dezvoltării unei Școli românești de gândire în intelligence: a inițiat pentru prima dată în curricula academică din România domeniul intelligence prin cursul de Analiza Intelligence din Surse Deschise (Facultatea de Științe Politice, Universitatea București), a inițiat înființarea primului compartiment de intelligence din surse deschise în cadrul MApN și a deschis prima colecție de specialitate în domeniul intelligence, ca editor coordinator la Editura Nemira.
În anul 1997 și-a început cariera didactică ca lector asociat al Universității București, devenind conferențiar universitar (2010), respectiv profesor și coordonator de doctorate (2014) în cadrul ANIMV.
Având ca fundament experiența ca director executiv, consultant de specialitate și trainer în intelligence competitiv, a proiectat primul master de cercetare în domeniul intelligence-ului competitiv din România, pe care îl coordonează în prezent în cadrul ANIMV.

Este membru al Asociatiei “Strategic and Competitive Intelligence Professionals” (SUA) din 2002, membru al colegiului editorial și referent de specialitate al Revistei Române de Studii de Intelligence, publicație a Institutului Național de Studii de Intelligence.
Din poziția sa de membru al echipei de dezvoltare strategică a Serviciului Român de Informații, a proiectat direcțiile strategice de dezvoltare a Centrului Surse Deschise și a contribuit la reconceptualizarea strategiei de învățământ și cercetare a ANIMV.

În ultimii cinci ani, a inițiat și coordonat primele proiecte cu fonduri europene în cadrul ANIMV: director al programului de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea competențelor manageriale ale personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoașterii – OSCINT 2009 (Proiect strategic POSDRU, 2010–2013), director al proiectului „INTELLISEC – Dezvoltarea unui centru national de cercetare în Intelligence și Securitate” (Proiect POSCCE, 2013–2015) și inițiator și expert în proiectele POSDRU: OSCINT XXI și START – „O viață de calitate în siguranță”.

Având ca arii de interes domeniul apărării, intelligence militar, intelligence competitiv și intelligence de securitate, Marian Sebe a semnat în calitate de autor și coautor numeroase lucrări, articole și studii publicate în reviste de specialitate sau prezentate în cadrul conferințelor naționale și internaționale consacrate studiilor de intelligence și securitate. Acestea reflectă evoluția domeniului studiilor de intelligence în România, de la articole precum „A Romanian Tribute to Sherman Kent” (Analele Universității București, Seria Științe Politice, Vol.V, 2003), „Why Intelligence?” (Analele Universității București, Seria Științe Politice, Vol.XIV/2, 2011), la lucrări de fundamentare științifică și doctrinară a domeniului precum „Intelligence economic” (Editura ANI MV, București, 2014), „OSINT – Open Source Intelligence” (Editura ANI MV, București, 2014) și „Agnotologic Intelligence sau Designing an Intelligence Education and Training Simulation Center for Virtual Regional Worlds”, International Studies Association, Intelligence Panels, Annual Convention, SUA, 2015.