Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) este organismul care conduce Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Acesta este constituit în conformitate cu prevederile HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, care stabilește și principalele atribuţii ale CSUD. Printre acestea se numără stabilirea strategiei IOSUD, elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD, precum și alte atribuţii specifice, care sunt stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat.

CSUD este alcătuit din conducători de doctorat şi un student doctorand și este condus de un director, membru de drept al CSUD, funcţia fiind asimilată celei de prorector. Activitatea CSUD este coordonată în prezent de către prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan.

Activităţile administrative legate de desfăşurarea studiilor de doctorat în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” şi de acţiunile Şcolii doctorale se realizează de către secretariatul Şcolii Doctorale.

 

CSUD este format din:

 •  Prof. univ. dr. Adrian-Liviu IVAN – Universitatea Babeş – Bolyai Cluj Napoca, coordonator al activității CSUD, conform hotărârii CSUD din 17.11.2016
 • Prof. univ. dr. Constantin ROMANOSCHI – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
 • Prof. univ. dr. Teodoru-Gheorghe ŞTEFAN – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
 • Prof. univ. dr. Radu Carp, Universitatea din București
 • C.S. I dr. Lucian NĂSTASĂ – KOVÁCS – Universitatea Babeş – Bolyai Cluj Napoca
 • Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU – Universitatea Babeş – Bolyai Cluj Napoca
 • Prof. univ. dr. Eugen Gurzău, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. George POEDE – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof. univ. dr. Victor – Valeriu PATRICIU – Academia Tehnică Militară
 • Prof. univ. dr. Iordan – Gheorghe BĂRBULESCU – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Ioan Horga, Universitatea din Oradea
 • Student – doctorand Janina – Ileana ION (BURADA), membru CSUD din data de 08.06.2016, ales în condiţiile legii, dintre studenţii doctoranzi