Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” este o componentă esenţială a Serviciului Român de Informații. În acest cadru, abordăm activitatea de intelligence din punctul de vedere al educării și formării viitorilor și actualilor ofiţeri de informaţii, dar și al cercetării și cunoașterii aprofundate a domeniului intelligence și securitate. Depășim bariere și formăm caractere. Cei care ne trec pragul beneficiază atât de pregătire academică, cât și de dezvoltare personală.

Dacă pentru profilurile complementare activității de intelligence, precum cel tehnic, logistic sau administrativ, educația poate reveni altor instituții de pregătire, selecția și formarea viitorilor ofițeri analiști și ofițeri operativi revine exclusiv Academiei. Încadrarea în Serviciul Român de Informații ca ofițer analist sau ca ofițer operativ se realizează pentru absolvenții de liceu prin programele de licență Studii de securitate și informații sau Psihologie – informații și pentru absolvenții de studii de licență prin programele de master profesional Analiză de Intelligence sau Intelligence și Securitate Națională, organizate de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

Universitatea noastră se adresează și altor categorii de public prin programele pe care le organizează. Printre acestea se numără programele de studii universitare de master de cercetare, studii universitare de doctorat și studii postuniversitare, create pentru membrii comunităţii de informații și securitate naţională din România și pentru toate persoanele interesate de înțelegerea superioară a domeniului securității. Nu în ultimul rând, Academia asigură programe de formare continuă pentru angajaţii Serviciului, în diverse arii și domenii profesionale.

 

Rectori

Sociologul Septimiu Chelcea (1994 – 1999) – abordarea didactică a cunoscut noi forme de pregătire, care presupuneau creșterea nivelului de aplicabilitate a cunoștințelor dobândite și adaptarea eficientă la transformările societății românești de la acel moment.

Profesorul universitar Constantin Romanoschi (1999 – 2002) – experiența acumulată, evoluția curriculei și cerințele operaționale ale SRI au determinat o restructurare strategică a planurilor de învățământ pentru programele derulate la nivelul Institutului Național de Informații (INI), care devine în mandatul dlui Romanoschi Academia Națională de Informații (ANI).

Profesorul universitar Ioan Chiș (2003 – 2005) și profesorul universitar Traian Liteanu (2005 – 2007) – au asigurat implementarea principiilor unei comunități academice dinamice și omogene.

Profesorul universitar Gheorghe Teodoru Ștefan (2007 – 2013) – Academia a cunoscut o perioadă de consolidare a profilului pregătirii de specialitate a viitorilor ofițeri de informații.

 

Declarația Rectorului Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

Rolul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”  la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc este cu totul unic și, fără falsă modestie, de importanță strategică pentru securitatea țării noastre. Din postura de instituție de învățământ superior a Serviciului Român de Informații, conectată permanent la misiunile acestuia, utilitatea Academiei trebuie privită într-o cheie duală. Pe de o parte, pregătim ofițeri de informații profesioniști și performanți pentru îndeplinirea la standarde de excelență a misiunilor de securitate națională. Pe de altă parte, promovăm cultura de securitate în rândul societății civile românești prin proiecte de cercetare inovative și cu scopuri sociale bine determinate.

Ca orice altă profesie dinamică, munca de informații are la rândul său nevoie de pregătire academică la cel mai înalt nivel. Din acest motiv cât se poate de pragmatic, Academia oferă viitorilor studenți atât programe interdisciplinare de licență și master, cât și posibilitatea continuării parcursului academic prin proiecte de cercetare în cadrul Școlii Doctorale sau a Institutului Național de Studii de Intelligence. Numitorul comun al tuturor formelor de învățământ pe care le derulăm rezidă în cunoştinţele şi competențele complexe formate, dar și în cultura generală vastă a absolvenților noștri.

Perspectivele pe care le oferă studiul în cadrul Academiei noastre sunt la rândul lor deosebite în peisajul universitar românesc. Prin calitatea actului de învățământ în continuă adaptare la performanță, dar și prin dedicația profesorilor și cercetătorilor noștri, am construit în ultimii ani rețele academice naționale și internaționale cu instituții de prestigiu, pentru a asigura valenţe internaţionale programelor noastre și pentru a crește gradul de mobilitate al studenților Academiei.

Performanţa Academiei se măsoară astăzi prin beneficiile proiectelor sale de cercetare interdisciplinară și prin calitatea profesională a absolvenţilor săi. Este adevărat că mai avem multe de făcut în planul diseminării largi a rezultatelor muncii noastre și în promovarea profilului nostru instituţional caracterizat prin rigoare și calitate academică.

Într-o lume în continuă schimbare, în care temele de securitate sunt mai actuale ca oricând, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” este puternic conectată la evoluțiile globale din domeniul studiilor de securitate și intelligence și este deja un partener recunoscut în spațiul academic european. Asumăm un rol social unic și suntem motivaţi de responsabilitatea clădirii şcolii româneşti de securitate și intelligence. Atât eu personal, cât și întregul corp profesoral și de cercetare, avem convingerea că doar în acest fel putem contribui determinant la creșterea capitalului uman românesc și a performanței noastre ca țară.

Colonel conf. univ. dr. Niculae IANCU

Conducere

Conf. univ. dr. Niculae Iancu

Conf. univ. dr. Niculae Iancu

Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”

Lector univ. dr. Gabriel Sorin Sebe

Lector univ. dr. Gabriel Sorin Sebe

Prorector pentru Cercetare Științifică și Tehnologie Educațională

Conf. univ. dr. Iulian Lăzărescu

Conf. univ. dr. Iulian Lăzărescu

Prorector pentru Învățământ

Prof. univ. dr. Cristian Barna

Prof. univ. dr. Cristian Barna

Decanul Facultății de Informații

Conf. univ. dr. Ella Magdalena Ciupercă

Conf. univ. dr. Ella Magdalena Ciupercă

Decanul Facultății de Studii de Intelligence

Organigramă