Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” este o componentă esenţială a Serviciului Român de Informații. În acest cadru, abordăm activitatea de intelligence din punctul de vedere al educării și formării viitorilor și actualilor ofiţeri de informaţii, dar și al cercetării și cunoașterii aprofundate a domeniului intelligence și securitate. Depășim bariere și formăm caractere. Cei care ne trec pragul beneficiază atât de pregătire academică, cât și de dezvoltare personală.

Dacă pentru profilurile complementare activității de intelligence, precum cel tehnic, logistic sau administrativ, educația poate reveni altor instituții de pregătire, selecția și formarea viitorilor ofițeri analiști și ofițeri operativi revine exclusiv Academiei. Încadrarea în Serviciul Român de Informații ca ofițer analist sau ca ofițer operativ se realizează pentru absolvenții de liceu prin programele de licență Studii de securitate și informații sau Psihologie – informații și pentru absolvenții de studii de licență prin programele de master profesional Analiză de Intelligence sau Intelligence și Securitate Națională, organizate de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

Universitatea noastră se adresează și altor categorii de public prin programele pe care le organizează. Printre acestea se numără programele de studii universitare de master de cercetare, studii universitare de doctorat și studii postuniversitare, create pentru membrii comunităţii de informații și securitate naţională din România și pentru toate persoanele interesate de înțelegerea superioară a domeniului securității. Nu în ultimul rând, Academia asigură programe de formare continuă pentru angajaţii Serviciului, în diverse arii și domenii profesionale.

Rectori

Sociologul Septimiu Chelcea (1994 – 1999) – abordarea didactică a cunoscut noi forme de pregătire, care presupuneau creșterea nivelului de aplicabilitate a cunoștințelor dobândite și adaptarea eficientă la transformările societății românești de la acel moment.

Profesorul universitar Constantin Romanoschi (1999 – 2002) – experiența acumulată, evoluția curriculei și cerințele operaționale ale SRI au determinat o restructurare strategică a planurilor de învățământ pentru programele derulate la nivelul Institutului Național de Informații (INI), care devine în mandatul dlui Romanoschi Academia Națională de Informații (ANI).

Profesorul universitar Ioan Chiș (2003 – 2005) și profesorul universitar Traian Liteanu (2005 – 2007) – au asigurat implementarea principiilor unei comunități academice dinamice și omogene.

Profesorul universitar Gheorghe Teodoru Ștefan (2007 – 2013) – Academia a cunoscut o perioadă de consolidare a profilului pregătirii de specialitate a viitorilor ofițeri de informații.

Conferențiar universitar Niculae IANCU (2013 – 2017) – Academia a fost recunoscută ca pol de cunoaștere în domeniul de activitate la nivel național și internațional.

Mesajul rectorului Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” este are ca misiune fundamentală formarea inițială, profesională și continuă a ofițerilor de informații.

Cu o experiență de peste 25 de ani, Academia pregătește profesioniști în intelligence și în egală măsură, se preocupă de aprofundarea de programelor de cercetare menite să dezvolte, în interiorul societății, un spirit ancorat în problematica de securitate a lumii moderne.

Personalul unui serviciu de informații modern trebuie să fie bine pregătit, flexibil și adaptabil la modificările mediului de securitate.

Cunosc și respect parcursul de până acum al Academiei. Am discutat cu profesori din perioada Institutului Superior de Informații și am cunoscut absolvenți ai Institutului Național de Informații. Am cunoscut foarte bine, din calitatea mea anterioară de evaluator în Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, modul în care Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” s-a dezvoltat și a ajuns să fie listată ca instituție de învățământ superior „cu grad ridicat de încredere”. Știu că nimic nu s-a clădit peste noapte și că Academia înseamnă efort combinat din partea unor generații succesive de profesori, studenți și parteneri. Tuturor le sunt recunoscător și le transmit întreaga mea gratitudine.

Pe parcursul mandatului meu, evoluția pregătirii universitare va fi guvernată de etică profesională și standarde academice ridicate. Doar prin respectarea permanentă a acestor norme vom putea clădi împreună o Academie modernă și transparentă.

Anii petrecuți în mediul universitar mi-au demonstrat faptul că experiența practicienilor unui domeniu s-a dovedit a fi un veritabil suport empiric pentru orice tip de cercetare științifică avansată. De aceea, activitatea de cercetare în Academie va fi axată preponderent pe identificarea și normarea științifică a abordărilor inovatoare utile comunității naționale de intelligence.

Sunt constant preocupat de evoluțiile societății românești și de cele care au generat necesitatea de deschidere și cunoaștere, o caracteristică din ce în ce mai prezentă, astfel că în Academie vom îmbina comunicarea transparentă cu rigorile impuse de statutul special de instituție de învățământ superior militar.

 

Cu perseverență și pasiune, sunt convins că putem consolida un model românesc de învățământ universitar de informații și putem pregăti viitori ofițeri de care să fim mândri, atât noi, cât și cetățenii României.

Patria a priori

Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”

Profesor universitar doctor Adrian-Liviu IVAN

 

Conducere

Conf. univ. dr. Iulian Lăzărescu

Conf. univ. dr. Iulian Lăzărescu

Prorector pentru Învățământ

Prof. univ. dr. Cristian Barna

Prof. univ. dr. Cristian Barna

Decanul Facultății de Informații

Conf. univ. dr. Ella Magdalena Ciupercă

Conf. univ. dr. Ella Magdalena Ciupercă

Decanul Facultății de Studii de Intelligence

Organigramă