Conf. univ. dr. Iulian lăzărescu

Prorector pentru Învățământ, coordonează din ianuarie 2017 activitatea de învățământ derulată în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV). Absolvent al Universității Politehnice din București, promoția 1986, iar până în anul 1994 a lucrat ca cercetător științific la ICITID Băneasa. Și-a început activitatea profesională în Serviciului Român de Informații în anul 1994, ca ofițer operativ, iar ulterior a ocupat diverse funcții de execuție și mananagement în zona operativă a Serviciului. În ultimii opt ani a  organizat și coordonat pregătirea de specialitate în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

Conf. univ. dr. Iulian Lăzărescu deține titlul de doctor în științe militare și informații, obținut în anul 2010 în ANIMV, cu teza „Complex strategic fluvio-maritim – un nou heartland/hearthland al Europei. Implicaţii asupra integrării şi securităţii”. Este autorul mai multor lucrări de specialitate, cursuri și lucrări practic-aplicative valorificate în zona de pregătire de intelligence.