Studiile universitare de licență în domeniul științe militare, informații și ordine publică, se desfășoară pe o durată de 3 ani, se obțin 180 de credite și se organizează doar cu frecvență pe locuri bugetate. La finalizarea studiilor, absolvenții obțin diploma de licență, însoțită de suplimentul la diplomă, care se eliberează potrivit legii în concordanță cu standardele specifice calității învățământului superior pe plan național și internațional.

După finalizarea studiilor de licență, absolvenții sunt încadrați în Serviciul Român de Informații, ofițeri analiști sau ofițeri operativi. Concomitent, începând cu următorul ciclu universitar, aceștia vor urma studii de master în cadrul ANIMV: absolvenții specializării Psihologie – informații vor fi înscriși în programul universitar de master Intelligence pentru decizia de securitate națională, iar cei ai specializării Studii de securitate și informații vor fi înscriși în programul universitar de master Analiză integrată de intelligence.

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile. Devenind depozitar a ceea ce știm, dar și a ceea ce nu știm, vei putea avea rolul de a orienta activitatea de culegere de informații sau de a transmite evaluări beneficiarilor legali, precum Președintele sau Prim-ministrul României, despre probleme relevante pentru securitatea națională.

Ofițerul operativ culege informații care sunt ulterior plasate în producția de cunoaștere sau sunt folosite pentru construirea de operațiuni complexe. Acesta joacă rolul de senzor al situației operative, accesează surse deja existente sau recrutează noi agenți.

Prin munca în echipe mixte, de ofițeri analiști și ofițeri operativi, Serviciul Român de Informații previne materializarea riscurilor și neutralizează amenințările la adresa securității naționale.

Facultatea de Studii de Intelligence

Specializarea Studii de securitate și informații

Prin această specializare, studenții își însușesc concepte, teorii și metode de bază din domeniul studiilor de securitate și reușesc să identifice conexiunile dintre acestea și activitatea de intelligence. Programul urmăreşte dezvoltarea de abilităţi necesare pentru activități precum culegerea, analiza, procesarea și valorificarea informaţiilor de securitate naţională în contextul mediului naţional și internaţional de securitate.

Absolvenții acestei specializări sunt încadrați în Serviciul Român de Informații ca ofițeri analiști.

 

Curricula

Logică şi teoria argumentării (gândire critică) Managementul securităţii informaţiilor
Introducere în problematica securităţii Geopolitică şi globalizare
Istoria serviciilor de informaţii Cadrul juridic al activităţii de informaţii
Introducere în intelligence Tehnici de optimizare a comportamentului uman
Filosofia culturii şi teoria valorilor Intelligence şi securitate economică
Cogniţie socială Management general
Limbă străină I (Limba engleză/franceză/rusă) Operaţiuni de influenţă strategică
Educaţie fizică Informatică aplicată în activitatea de informaţii
Antropologie Protecţia infrastructurilor critice
Fundamente de drept cu aplicabilitate în domeniul securităţii naţionale Discipline de specialitate specifice pregătirii ofiţerilor de informaţii
Consiliere psiho-educaţională

Facultatea de informații

Specializarea Psihologie – informații

Prin această specializare, studenții își însuşesc cunoştinţe și deprinderi specifice domeniului psihologiei. Cele teoretice fundamentează utilizarea adecvată a conceptelor și metodelor de bază în activitatea de intelligence, în timp ce cunoștințele aplicate dezvoltă competențe practice, precum relaţionarea, motivarea și comunicarea interpersonală, influenţarea socială, evaluarea psihologică a individului și a grupului.

Absolvenții acestei specializări sunt încadrați în Serviciul Român de Informații ca ofițeri operativi.

 

Curriculă

Fundamentele psihologiei Psihologia personalităţii
Consiliere psiho-educaţională Cadrul juridic al activităţii de informaţii
Instituţii de securitate Tehnici de optimizare a comportamentului uman
Introducere în intelligence Intelligence şi securitate economică
Limbă străină I (Limba engleză/franceză/rusă) Evaluare psihologică şi psihodiagnoză
Educaţie fizică Management general
Antropologie Psihologie organizaţională
Fundamente de drept cu aplicabilitate în domeniul securităţii naţionale Protecţia infrastructurilor critice
Metodologia cercetării psihologice Discipline de specialitate specifice pregătirii ofiţerilor de informaţii