ANIMV organizează programe de master de cercetare (MC) destinate reprezentanților societății civile în vederea creșterii nivelului de educație de securitate și al orizontului de cultură de intelligence.

Masterele de cercetare se adresează profesioniștilor din sfera civilă și de business care doresc să cunoască mai multe despre modul în care domeniul intelligence poate fi studiat la nivel academic și înțeles în interdependență cu celelalte aspecte ale vieții sociale. În egală măsură, MC își propun să aducă societății un plus de cunoaștere bazată pe cercetare științifică, pe sumarizarea unor viziuni pluridisciplinare, care să asigure o analiză cât mai diversificată a fenomenelor complexe care guvernează lumea de astăzi. Pentru reprezentanții administrației publice locale și naționale, dar și pentru decidenți sau profesioniști ai altor domenii, utilitatea MC este înțeleasă în sensul creșterii nivelului de awareness față de provocările dinamice ale mediului de securitate din care România este parte.

 

Admitere 2017

Managementul Informațiilor de Securitate Națională

Programul masteral MISN se axează pe următoarele elemente în procesul de specializare a cursanților:

  • furnizarea de elemente aprofundate de înțelegere a arhitecturii românești de securitate națională, a legislației și a rolurilor pe care le joacă principalele instituții din țara noastră în protejarea României și a intereselor sale;
  • aprofundarea unor noțiuni specializate din domeniul securităţii naţionale și internaţionale, cunoaşterea conceptelor și practicilor care fundamentează managementul informaţiilor în servicii similare din străinătate;
  • furnizare de instrumente analitice necesare fundamentării unor judecăți de valoare cu privire la fenomene care se manifestă pe plan global în domeniul securității;
  • sprijin în elaborarea unor lucrări de cercetare originale pe domenii adiacente preocupărilor privitoare la apărare, securitate națională, management în intelligence;

Curricula

Securitate naţională și euroatlantică Securitate în Europa de Sud – Est
Diplomaţie și securitate naţională Proiectarea, implementarea și evaluarea programelor analitice
Informaţia pentru securitate naţională Tehnica și metodologia curriculumului
Sisteme și strategii de securitate a informaţiilor Strategii ale politicii de securitate
Managementul organizaţiilor Comunicare și tehnici de influenţare socială
Problemele păcii și războiului Geopolitică și geostrategie
Managementul riscului și al schimbării Securitate zonală și regională
Managementul crizelor politico-militare Managementul informaţiilor. Legislaţie și reglementare
NATO și UE Managementul proiectelor
Comunicare în situaţii de criză

Managementul Informațiilor în Combaterea Terorismului

Programul masteral MICT se axează pe următoarele elemente în procesul de specializare a cursanților:

  • dobândirea de cunoștinţe generale din domeniul securităţii naţionale și euroatlantice cu relevanță în înțelegerea fenomenelor legate de prevenirea și combaterea terorismului;
  • familiarizarea în format academic cu principalele doctrine adoptate la nivel internațional în gestionarea amenințărilor teroriste;
  • aprofundarea principalelor elemente conceptuale utilizate de serviciile de informații și securitate în înțelegerea și explicarea manifestărilor cu potențial terorist;
  • edificarea unui instrumentar analitic necesar cursanților în vederea decodificării elementelor de discurs public global cu relevanță în înțelegerea dinamicii fenomenului terorist.

Curricula

Politici și strategii de securitate Psihosociologia terorismului
Incidenţa fenomenului AL QAIDA în Europa. Studii de caz Militantism – Radicalizare – Recrutare. Surse/resurse ale terorismului voluntarist
Politici și strategii de combatere a finanţării terorismului Tehnici de negociere în situaţii de criză
Forme de manifestare a fenomenului terorist contemporan Tendinţe ale fenomenului terorist internaţional. Disoluţia terorismului structurat
Globalizare și antiglobalizare. Proiecţii asupra evoluţiei fenomenului terorist Instrumente juridice în prevenirea și combaterea terorismului
Rolul factorilor contextuali în explicarea terorismului Concepţia României privind prevenirea și combaterea terorismului
Mecanisme și strategii internaţionale în prevenirea şi combaterea terorismului Managementul și comunicarea în situaţii de criză teroristă
Diplomaţia în prevenirea și combaterea terorismului Mass-media și terorismul: de la cauză la efect
Operaţii multinaţionale în combaterea terorismului Managementul proiectelor
Istoricul serviciilor de informaţii în confruntarea cu fenomenul terorist. Lecţii învăţate