Conf. univ. dr. Niculae Iancu

Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, din 2013, este absolvent al Academiei Tehnice Militare din București (ATM), promoţia 1996, a programului de masterat Studii de securitate din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială al Universităţii din Bucureşti şi a studiilor universitare de doctorat tot din cadrul ATM.

În cei 20 de ani de activitate a publicat mai multe articole științifice în reviste consacrate științelor militare și studiilor de securitate, focusate pe politici publice și bună guvernare, diplomație și cooperare interinstituțională în sistemele militare. De-a lungul activităţii sale, Niculae Iancu a fost director şi membru în echipele de lucru ale mai multor proiecte câștigate în cadrul competițiilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

În prezent este membru al colegiului editorial al Revistei Române de Studii de Intelligence și International Journal of Intelligence Ethics şi a participat în diverse calităţi în colectivele de organizare a unor manifestări științifice cu participare naţională şi internațională.

Niculae Iancu a lucrat în sfera cooperării militare internaţionale, a planificării strategice şi are o expertiză relevantă în ceea ce priveşte NATO, operaţiunile multinaţionale, precum şi politicile publice în domenii precum securitatea şi apărarea sau educaţia şi cercetarea ştiinţifică. A ocupat funcția de consilier al directorului Serviciului Român de Informații.