Raport de analiză al Comisiei de etică din 29.03.2016