Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți