Standardele minimale ale Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” pentru obținerea titlurilor didactice și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, aplicabile începând cu anul universitar 2017-2018