Pentru anul universitar 2020-2021, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” scoate la concurs locuri, pentru cursuri universitare de licență, după cum urmează:
Specializarea
MAI
ANP
SIE
STS
SRI
Psihologie – informaţii
23
5
10
4
10
Studii de securitate şi informaţii
12
3
10
Pot participa la concursul de admitere doar candidaţii care promovează toate etapele de selecţie pentru încadrarea în instituţiile menţionate mai sus.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la procesul de selecţie şi admitere vă adresăm rugămintea de a contacta exclusiv instituţia pe locurile căreia doriţi să candidaţi:
  • Serviciul Român de Informaţii: website www.sri.ro, secţiunea Cariere, hr@sri.ro (Oferta publică de şcolarizare se regăseşte aici);
  • Administraţia Naţională a Penitenciarelor: Serviciul Formare Profesională, Direcţia Management Resurse Umane: website www.anp.gov.ro, tel. 021.242.51.36;
  • Ministerul Afacerilor Interne: www.mai.gov.ro, secţiunea Cariera, instituţii de învăţământ – admitere 2020;
  • Serviciul de Informaţii Externe: website https://www.sie.ro/noutăţi, telefon: 021.231.24.55, 0741.319.205 (în zilele lucrătoare, în intervalul 08:00-20:00), e-mail: resurse_umane@dci.ro;
  • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: website www.sts.ro/ro/cariera, secţiunea Admitere învăţământ militar, telefon 021.202.24.05, 021.202.24.11, 021.202.24.12, e-mail: hr@stsnet.ro.
Candidaţii la concursul de admitere trebuie să:
  • fie dispuşi ca, după finalizarea programului de studii universitare de licenţă în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei beneficiare, în conformitate cu angajamentul semnat cu instituţia care întocmeşte dosarul de candidat;
  • accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispoziţiilor din legislaţia în vigoare;
  • accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat.
 
Mult succes tuturor!

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DIN ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL”

Programă istorie

Programă psihologie

 Programă limba și literatura română

 

Modele de subiecte