Școala tematică BraInt

Școala Doctorala Informații și Securitate Natională organizează Școala tematica BraInt 2021. Manifestarea este concepută ca o școală de iarnă, componentă a programului de pregătire doctorală și vine în sprijinul studenților doctoranzi ai IOSUD ANIMV, care doresc să-și valideze și să-și consolideze pregătirea avansată, să-și consolideze competențele și abilitățile de cercetare, să își confrunte ideile, direcțiile de cercetare sau concluziile cercetărilor doctorale cu alți colegi studenți doctoranzi. Pentru conducătorii de doctorat, activitatea urmărește schimbul de experiență în coordonarea doctoranzilor, armonizarea și diversificarea metodelor și practicilor de coordonare.

2021

2022