Școala Doctorală Informații și Securitate Națională organizează Conferința științifica studențeasca Intelligence și Cultură de Securitate – ICS 2021; manifestarea este concepută ca o componentă a programului de pregătire doctorală și vine în sprijinul studenților doctoranzi, ai IOSUD ANIMV și ai altor IOSUD din țară și străinătate, care doresc să-și valideze și să-și confrunte ideile, direcțiile de cercetare sau concluziile cercetărilor doctorale întreprinse. Conferința este deschisă și studenților masteranzi care doresc să urmeze studii universitare de doctorat.

2021

2022