Școala Doctorală Informații și Securitate Națională organizează Conferința științifica studențeasca Intelligence și Cultură de Securitate – ICS 2021; manifestarea este concepută ca o componentă a programului de pregătire doctorală și vine în sprijinul studenților doctoranzi, ai IOSUD ANIMV și ai altor IOSUD din țară și străinătate, care doresc să-și valideze și să-și confrunte ideile, direcțiile de cercetare sau concluziile cercetărilor doctorale întreprinse. Conferința este deschisă și studenților masteranzi care doresc să urmeze studii universitare de doctorat.

 

PLANUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTELLIGENCE ȘI CULTURĂ DE SECURITATE

ICS2021

Nr.crt.

TERMEN

ACTIVITATE

1.

15 decembrie 2020

Constituirea comitetului științific al conferinței

Constituirea comitetului de organizare a conferinței

2.

30 ianuarie 2021

Organizarea secțiunilor conferinței

3.

15 februarie 2021

Acceptarea abstractelor științifice

4.

15 mai 2021

Primirea articolelor științifice

5.

15 iunie 2021

Desfășurarea conferinței

6.

30 iunie 2021

Publicarea lucrărilor