SUSȚINERE TEZĂ DE DOCTORAT SEPTEMBRIE 2021

Școala Doctorală a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazulˮ anunță susținerea publică a tezei de doctorat de către studentul-doctorand:

GRIGORESCU RĂZVAN CV

TITLUL TEZEI: CONTRIBUȚIILE COMPANIILOR PRIVATE LA ASIGURAREA SECURITĂȚII ECONOMICE A ROMÂNIEI, PRIN FOLOSIREA INTELLIGENCE-ULUI COMPETITIV

AN ÎNMATRICULARE/DOMENIU: 2014/Informații și securitate națională

CONDUCĂTOR:  Prof.univ.dr. Irena CHIRU CV

PREȘEDINTE:   Prof.univ.dr. Ioan DEAC (Academia Națională de Informații „Mihai Viteazulˮ) CV

REFERENT OFICIAL Prof.univ.dr. Dragoș PETRESCU (Universitatea din București) CV

REFERENT OFICIAL Prof.univ.dr. Gabriela PASCARIU (Universitatea „A.I.Cuza” din Iași) CV

REFERENT OFICIAL Prof.univ.dr. Radu MUȘETESCU (Academia de Studii Economice din București) CV

DATA/ORA/LOCUL SUSȚINERII: 29.09.2021/13.00 On line/Academia Națională de Informații „Mihai Viteazulˮ.

Textul integral al tezei de doctorat poate fi consultat la Biblioteca Centrală a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazulˮ.

Rezumatul tezei aici.

Data publicării anunţului: 07.09.2021


SUSȚINERE TEZĂ DE DOCTORAT SEPTEMBRIE 2021

Școala Doctorală a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazulˮanunță susținerea publică a tezei de doctorat de către studentul-doctorand:

STANCIU ROBERT-IONUȚCV

TITLUL TEZEI: TENDINȚE SOFT ȘI HARD ÎN POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE EUROPEANĂ. O ANALIZĂ A POZIȚIONĂRII DISCURSIVE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ÎN CONTEXTUL EUROPEAN

AN ÎNMATRICULARE/DOMENIU: 2014/Informații și securitate națională

CONDUCĂTOR:  Prof.univ.dr. Irena CHIRUCV

PREȘEDINTE:   Prof.univ.dr. Ioan DEAC (Academia Națională de Informații „Mihai Viteazulˮ) – CV

REFERENT OFICIALProf.univ.dr. Sergiu MIȘCOIU (Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj) – CV

REFERENT OFICIAL Prof.univ.dr.Iordan BĂRBULESCU (SNSPA din București) – CV

REFERENT OFICIAL Conf.univ.drSilviu NATE (Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu) – CV

DATA/ORA/LOCUL SUSȚINERII: 29.09.2021/09.00 On line/Academia Națională de Informații „Mihai Viteazulˮ

Textul integral al tezei de doctorat poate fi consultat la Biblioteca Centrală a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazulˮ.

Rezumatul tezei aici.
Data publicării anunţului: 07.09.2021


SUSȚINERE TEZĂ DE DOCTORAT SEPTEMBRIE 2021

Școala Doctorală a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazulˮ anunță susținerea publică a tezei de doctorat de către studentul-doctorand:

ZAVERGIU NICOLAECV

TITLUL TEZEI: DIMENSIUNI, REPERE ȘI PERSPECTIVE PRIVIND SECURITATEA MARITIMĂ ȘI PORTUARĂ

AN ÎNMATRICULARE/DOMENIU: 2014/Informații și securitate națională

CONDUCĂTOR: Prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC CV
PREȘEDINTE:  Prof.univ.dr. Ioan DEAC (Academia Națională de Informații „Mihai Viteazulˮ) – CV
REFERENT OFICIAL Prof.univ.dr. Radu CARP (Universitatea din București) – CV
REFERENT OFICIAL Conf.univ.dr. Cătălin POPA (Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța) – CV
REFERENT OFICIAL Conf.univ.dr. Vlad Ionuț DUMITRACHE (Universitatea Națională de Apărare„Carol I” din București) – CV

DATA/ORA/LOCUL SUSȚINERII: 27.09.2021/09.00 On-line platforma educațională animv.eu/Academia Națională de Informații „Mihai Viteazulˮ  
Textul integral al tezei de doctorat poate fi consultat la Biblioteca Centrală a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazulˮ.  
Rezumatul tezei aici
Data publicării anunţului: 06.09.2021


Teze de doctorat înaintate CNADTCU spre validare
Nr. crt.  Nume şi prenume  Titlul tezei de doctorat tezeiConducător de doctoratÎnaintat CNATDCUOrdin Ministrul Educaţiei
100.URDAŞ (MANTEA) PAULA-DIANARezilienţă cibernetică prin educaţie de securitate şi cultură digitalăProf.univ.dr. Ioan DEACIulie 2021 
99.FOMETESCU (IVAN) LOREDANADezvoltarea unui model românesc de intelligence economicProf. univ. dr. Irena CHIRUIulie 2021Validat OM 5303/21.09.2021
  98.BUŞTIUC FLORINPregătirea contrainformativă a persoanelor cu acces la informaţii clasificate/nepublice Prof.univ.dr. Adrian LESENCIUCAprilie 2021 
  97.GOGOAŞĂ (LASCATEU) CLAUDIADimensiunea etică a culegerii de informații digitaleProf.univ.dr. Ioan DEACFebruarie 2021Validat OM 3902/14.06.2021
96.POPA ADRIAN-VASILEImpactul operaţionalizării Canalului Istanbul asupra Convenţiei de la Montreaux. Perspective de creştere a profilului strategic al României în Regiunea Extinsă a Mării NegreProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
  95.MAZĂRE DĂNUŢ-ALEXANDRUAnaliza de reţele sociale – suport în activitatea de informaţii şi impunere a legiiProf.univ.dr. Irena CHIRU2020Validat OM 3252/09.02.2021
  94.TROPOTEI TEODORModelarea interacţiunilor HUMINT non-invazive de obţinere a informaţiilor din surse umaneProf.univ.dr. Ioan DEAC2020Validat OM 6245/21.12.2020
93.EL BENNI AMMAR-MOHAMAD- ISSAMImpactul acţiunilor Daesh asupra securităţii naţionale. Perceperea terorii ca variabilă a decizieiProf.univ.dr. Adrian LESENCIUC2020Validat OM 6245/21.12.2020
  92.JARI GABRIELProfilul psihologic al pilotului care execută misiuni în interesul securităţii naţionaleProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
91.CIUBEICĂ (PAVEL) ANCALocul  şi  rolul Comunităţii  Naţionale de informaţii  în planificarea activităţii de informaţii pentru securitate la nivelul RomânieiProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
90.DINULESCU IULIANFanatismul religios legionar – de la apariţia în România la promovarea de către extrema dreaptă din Statele Unite ale AmericiiProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
89.CORDUNEANU-DRAGOTĂ IONEL- GRIGORE-AMILCAROperaţionalizarea funcţiei de informaţii pentru afaceri într-o companie din domeniul energeticProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
88.STOIAN (STOIAN KARADELI) ANDREEATendinţe în terorismul de sorginte fundamentalist-islamică: Fenomenul Daesh şi Turcia  Prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC2019Validat OM 6245/21.12.2020
87.DUGAN COSMINAplicaţii ale conceptului de optimizare a performanţelor umane pentru personalul de securitate naţională. Îmbunătăţirea performanţelor personalului de securitate aeroportuară prin neuroaugmentareProf.univ.dr. Cristian BARNA2018Validat OM 5474/14.11.2018
86.STAN MIRCEA FLAVIUSRelaţiile serviciilor de securitate şi informaţii româneşti cu structurile similare sovietice în perioada 1964-1989. Impactul programului de măsuri active desfăşurat de KGB-GRU asupra securităţii naţionale a României – lecţii învăţateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2018Validat OM 4193/29.05.2019
85.VLAD (OVEDENIE) SIMONA- NICOLETAImplicaţiile dinamicii mediului internaţional asupra managementului ordinii publice. Evoluţia şi modernizarea cadrului legislativ naţional în context european şi euroatlanticProf. univ. dr. Gheorghe TOMA2017Validat OM 5701/27.12.2017
  84.MATEIU (PĂUN) DIANA-LORETAModernizarea legislaţiei naţionale în domeniul sanitar şi implicaţiile asupra securităţii naţionaleProf. univ. dr. Gheorghe TOMA2017Validat OM 5701/27.12.2017
  83.IANCU CRISTIAN – FLORINImpactul transformărilor mediului de securitate asupra organizaţiilor de intelligence la graniţa dintre haos şi complexitateProf.       univ.       dr.                Constantin ROMANOSCHI2016Validat OM 4097/20.06.2017
  82.POPESCU IOANA-CĂTĂLINAComunicarea pentru situaţii de criză teroristăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 3869/19.05.2015
  81.BOGDAN AITANARemodelarea proceselor de afaceri aplicată organizaţiilor de intelligence. Modernizarea cadrului legal în domeniul intelligence- uluiProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 4643/37.07.2015
  80.MUSCALU GHEORGHECriminalitatea organizată şi terorismul. Factori de risc globaliProf.univ.dr. Gabriel OPREA2015Validat OM 5954/07.12.2015
79.NANCU DUMITRUConsideraţii cu privire la securitatea naţională modernă. Mediul de afaceri şi investiţiile străineProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Retras OM 3038/14.01.2020
Validat OM 3209/23.02.2016
  78.PIŞLEAG GEORGE-ANTONIUStudiu privind dimensiunea juridică a securităţii moderne. Dreptul internaţional şi strategiile de securitateProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 5954/07.12.2015
  77.MÎLCOMETE ALINAStudiu privind securitatea naţională – (re)conceptualizare şi disciplină ştiinţificăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 5954/07.12.2015
  76.SPRÂNCENATU (SANDU) OANA- ANDREEAServiciile de intelligence în societatea cunoaşterii. Parteneriatul cu mediul academic şi privatProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 3209/23.02.2016
  75.NICULA VALENTIN IONUŢAnaliza de risc în Intelligence. O abordare interdisciplinară privind percepţia socială şi analiza riscului la adresa securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 3209/23.02.2016
  74.ŢUREA RĂZVANNivelul de conştientizare – suport pentru performanţa umană în intelligenceProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 3209/23.02.2016
  73.BĂDICĂ PETRIŞORComunitatea de informaţii modernă – viziune şi sinergieProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 3209/23.02.2016
  72.SOFONEA MIHAIImigraţia,  factor  de  vulnerabilitate  şi  risc  la  adresa  securităţii naţionale a RomânieiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2015Validat OM 3209/23.02.2016
71.OPREA (TUDOR) ANA-MARIACrima organizată transfrontalieră şi implicaţiile asecurităţii naţionale. Analiza reglementărilor legislative interne şi internaţionale privind combaterea acestui fenomenProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Retras OM 5413/03.12.2019
Validat OM 5954/07.12.2015
70.TUDOR ALEXANDRU MARIUSRolul şi locul României în contextul evoluţiilor geopolitice în bazinul extins al Mării Negre. Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea internaţională şi implicaţiile socio-politice ale acesteiaProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Retras OM 3035/14.01.2020
Validat OM 5954/07.12.2015
  69.MIHAI COSTELStudiu privind cadrul şi dimensiunea juridică ale securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 3209/23.02.2016
  68.BODOLAN RENATO-IULIANOrganizaţia de intelligence în societatea cunoaşterii – din perspectiva sistemelor adaptative complexeProf.univ.dr.                       Constantin ROMANOSCHI2014Validat OM 3181/06.02.2015
67.CÂMPANU LIVIUSănătatea, element de securitate umană – dimensiune a securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2014Retras OM 3517/23.03.2021
Validat OM 377/15.07.2014
  66.MĂRĂCINEANU GELU AGAFIELSecuritatea energetică a României. Accesul la resursele energetice primare nucleareProf.univ.dr.                         Constantin ROMANOSCHI2014Validat OM 3181/06.02.2015
  65.PLATON PETRE-CLAUDIUOrganizaţia de intelligence în contextul securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2014Validat OM 3181/06.02.2015
  64.ŞPECHEA MARIUS LIVIUImpactul  războiului  informaţional  purtat  prin  sursele  deschise asupra dimensiunii culturale a stării de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2014Validat OM 634/11.11.2014
63.BRÎNZĂ VLĂDUŢStudiu privind valoarea strategică a fluviului Dunărea din perspectiva securităţii europeneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Retras OM 4473/15.07.2019
Validat OM 5581MD/03.12.2013
  62.DĂNILĂ VALENTIN-BOGDANStudiu privind aspecte de Homeland Security în Europa de Sud-EstProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Validat OM 5581MD/03.12.2013
  61.GRECEA ANCA-CRISTINA (ZEVEDEI)Perfecţionarea activităţii de control parlamentar asupra instituţiilor din sistemul de securitate naţionalăProf.univ.dr.                         Constantin ROMANOSCHI2013Validat OM 5581MD/03.12.2013
60.IBĂNESCU CĂTĂLIN-ŞTEFANStudiu strategic privind Asia Centrală în contextul securităţii internaţionaleProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Retras OM
4458/11.07.2019
Validat OM 5581MD/03.12.2013
59.COMAN (JÎJÎIE) CORINA-MICHAELAPrevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniul mediului înconjurătorProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2013Retras OM 3703/21.04.2021
Validat OM 5581MD/03.12.2013
  58.MARIN IONUŢ-BOGDANRolul intelligence-ului integrat în sistemul global de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
  57.SIBIANU (MITU) DANIELA-ELENADinamica analizei de intelligence postmodern: tendinţe şi perspective pentru sistemul de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
 56.MOLDOVEANU DANIEL-ANDREICătre un model de comunitate de informaţiiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2013Retras OM 3316/24.02.2020
Validat OM 5581MD/03.12.2013
  55.NEDELEA COSTINConfruntare în intelligenceProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2013Retras OM 4476/15.07.2019
Validat OM 4360MD/30.07.2013
  54.NICA ANA-DELIAStudiu privind evenimente internaţionale şi securitatea globală în primele decenii ale secolului XXIProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Retras OM 4477/15.07.2019
Validat OM 5581MD/03.12.2013
  53.SAVU OVIDIU-HORIAConflictele regionale din Zona Extinsă a Mării Negre după căderea U.R.S.S.Prof.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
  52.STICLARU MARIUSSecuritatea informatică – factor determinant în buna funcţionare a infrastructurilor criticeProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2013Retras OM 4457/11.07.2019
Validat OM 4360MD/30.07.2013
  51.STROE RADUControlul  parlamentar  asupra  activităţii  Serviciului  Român  de InformaţiiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2013Retras OM 5182/18.09.2019
Validat OM 4360MD/30.07.2013
  50. ŞTEFUREAC REMUS IOANConsideraţii privind măsuri active sovietice antiromâneşti în perioada 1964-1989Prof.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
  49. BOSÎNCEANU (UDROIU IULIANASistemele de avertizare timpurie – de la teorie la posibile soluţii de gestionare a problemelor de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
  48. ŞTEFĂNIE (VEVERA) FLORINAProtecţia infrastructurilor critice – imperative ale societăților europene moderneProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Retras OM 5412/03.12.2019
Validat OM 4360MD/30.07.2013
  47.CIOBANU CRISTIAN-ANDRÉManagementul riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor infrastructurilor critice din perspectiva societăţii cunoaşterii. Conexiuni cu securitatea naţionalăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2012Validat OM 6149/07.11.2012
  46. DUMBRAVĂ DUMITRUAspecte cu relevanţă privind securitatea în spaţiul ciberneticProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Retras OM 4460/11.07.2019
Validat OM 6149/07.11.2012
 45. GOLEANU ANA-MARIA-OANARestrângerea  exerciţiului  unor  drepturi  sau  al  unor  libertăţi  ca element de securitate naţionalăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2012Retras OM 5416/03.12.2019
Validat OM 6149/07.11.2012
  44. NIŢU IONELAspecte manageriale ale schimbării în analiza de intelligenceProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Validat OM 6149/07.11.2012
  43. STOICAN CONSTANTINManagementul rezilienţei populaţiei în contextul dezvoltării sistemelor de protecţie antiterorismProf.univ.dr.                         Constantin ROMANOSCHI2012Validat OM 6149/07.11.2012
42. UDEANU ROMICĂSupravegherea  spaţiului  aerian  şi  complexitatea  ameninţărilor. Cooperarea pentru securitatea aerianăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Retras OM 5181/18.09.2019
Validat OM 6149/07.11.2012
  41. NECHITA (GHEORGHIŢĂ) MONICA DORINAInteresele Uniunii Europene în Orientul Mijlociu şi Africa de NordProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2012Validat OM 6149/07.11.2012
  40. ZĂRNESCU DANIELDimensiunea tehnică şi tehnologică în intelligence-ul modernProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR  2012Validat OM 6149/07.11.2012
  39. PRUNDEANU (MIHALACHE) VERONICAOrganizaţia de Cooperare de la Shanghai: dimensiuni geopolitice, geostrategice şi geoeconomiceProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2011Validat OM 4387/06.06.2011
  38. BĂRBUŢ DAN MARCELStrategia energetică în contextul securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 4810/20.08.2019
Validat OM 6468/07.12.2011
37. CHIVU CĂTĂLINPenetrarea sistemului naţional de securitate de către grupările de criminalitate organizatăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3317/24.02.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
  36. ADASCĂLIŢEI  (DIACONESCU) DOINAImpactul  migraţiei  internaţionale  asupra  politicilor  de  securitate naţionale şi comuneProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Validat OM 6697/21.12.2011
35. DIACONESCU FLORICADimensiunea juridică a securităţii naţionale din perspectiva respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omuluiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Validat OM 6468/07.12.2011
34. GOGANCEA-VĂTĂŞOIU MIHAISursele şi resursele securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 5415/03.12.2019
Validat OM 6468/07.12.2011
  33. LICU DIMITRIE BOGDANCorupţia – risc major la adresa securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Validat OM 6468/07.12.2011
 32. SAULEA (MORCOVESCU) IONELIA VALENTINAProvocările  globalizării  asupra  dimensiunii  sociale  a  securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3316/24.02.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
31. NAE CĂLIN RADUAport tehnic şi tehnologic civil la securitatea modernăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 4455/11.07.2019
Validat OM 6697/21.12.2011
  30. NIŢĂ CRISTIANRolul comunităţii de informaţii israeliene în gestionarea conflictelor din Orientul MijlociuProf.univ.dr. TRONCOTĂ Cristian2011Validat OM 6697/21.12.2011
29. OIŢĂ ROMEOStudiu privind securitatea privată şi infrastructurile criticeProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 4678/31.07.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
 28. PASĂRE IONEL CLAUDIUTendinţe şi perspective ale conceptelor de securitate ale NATO în plan regional şi globalProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3705/21.04.2021
Validat OM 6697/21.12.2011
  27. PENCEA EMANUELA MONICAReflectarea în mass – media a războiului din IrakProf.univ.dr. TRONCOTĂ Cristian2011Validat OM 6697/21.12.2011
26.VÂLCEANU (POPA) ADRIANA LUMINIŢASpălarea banilor şi finanţarea terorismului în contextul globalizării şi măsuri de contracarare a acestui fenomenProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3037/14.01.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
25. POPESCU ADELA LOREDANARestrângerea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului sub impactul accelerării procesului globalizăriiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 5417/03.12.2019
Validat OM 6468/07.12.2011
  24. PREDESCU FLAVIU GEORGEComunicarea strategică – factor esenţial în realizarea obiectivelor de securitate naţionalăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 3039/14.01.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
  23. PRUNĂ CRISTIAN SORINManagement strategic în intelligence din perspectiva irenologică, crizologică şi polemologicăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Validat OM 6697/21.12.2011
22. RUS TOMA VASILECriminalitatea  organizată  –  vulnerabilitate  la  adresa  securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 3318/24.02.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
  21. SAVA SORIN GEORGEContribuţii privind realizarea unui model de intelligence românescProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Validat OM 6468/07.12.2011
 20. ŞANDRU IOANSecuritatea energetică – componentă principală a securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 4456/11.07.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
 19. UNGUREANU IONTransformarea şi operaţionalizarea structurilor de contrainformaţii militare în scopul asigurării interoperabilităţii cu structurile similare şi aliateProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 4472/15.07.2019
Validat OM 6468/07.12.2011
  18.  VEVERA ADRIAN -VICTORIntelligence-ul şi documentarea deciziei politice. Motivaţia pentru comunicare şi comunicare motivaţionalăProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2011Validat OM 6468/07.12.2011
17. RAICU MARIUS ROMEOControlul parlamentar asupra Serviciului de Informaţii ExterneProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 4474/15.07.2019
Validat OM 3818/26.04/2021
  16. STĂNIŞOARĂ MIHAIControlul parlamentar asupra activităţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionalăProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Validat OM 3818/26.04/2021
  15. TUDOSE MIHAIProtecţia  infrastructurii  critice  –  element  strategic  dinamic  în sectorul de securitate  Prof.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Validat OM 5729/24.11.2010
  14. LUNGU SEVERIN-FLORIANDinamica riscurilor şi ameninţărilor la frontiera de est a NATO şi UE în contextul accelerării procesului globalizăriiProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Validat OM 5729/24.11.2010
13. LĂZĂRESCU IULIANComplex strategic fluvio – maritim – un nou heartland / hearthland al Europei. Implicaţii asupra integrării şi securităţiiProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Retras OM 2756/29.04.2015
Validat OM 5729/24.11.2010
  12. HAN LAURENŢIU-SORINIntelligence şi management informaţional: provocări globale, informaţionale şi privateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Validat OM 5729/24.11.2010
11. COZMA SORIN-GABRIELDeterminări ale integrării europene asupra dimensiunii economice a securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Retras OM 5414/03.12.2019
Validat OM 5729/24.11.2010
10. GOIAN IONELManagementul evenimentelor de importanţă strategică, implicarea comunităţii de informaţii în gestionarea situaţiilor de securitateProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Retras OM 4461/11.07.2019
Validat OM 5729/24.11.2010
  9. VLASE GABRIELStudiu  cu  privire  la  o  strategie  de  securitate  modernă  pentru Europa de Sud-EstProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Validat OM 5729/24.11.2010
    8. NAGHI GABRIELPolitica  de  securitate  şi  apărare  comună  în  contextul  afirmării Uniunii Europene ca actor globalProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Retras OM 4459/11.07.2019
Validat OM 5729/24.11.2010
  7. NATE SILVIUTransformarea  intelligence-ului  modern  sub  impactul  dinamicii factorilor de risc la adresa securităţiiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Validat OM 4387/06.06.2011
  6. COLDEA FLORIANManagementul schimbării în serviciile de informaţiiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2010Validat OM 5729/24.11.2010
    5. DIACONESCU (RADU) LOREDANA- CLAUDIACriminalitatea transfrontalieră în epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliereProf.univ.dr. Gabriel OPREA2010Retras OM 5069/26.08.2021
Validat OM 5729/24.11.2010
    4. ŢOLESCU AURELIAN CEZARManagementul operaţiunilor de intelligence şi protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneştiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Retras OM
3036/14.01.2020
Validat OM 5729/24.11.2010
  3. POSTELNICU CARMENInstituţii şi organisme cu expertiză în domeniul securităţii moderne a RomânieiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Validat OM 5729/24.11.2010
  2. STANCIU (DANIELESCU) DORINAImplicaţiile globalizării asupra crimei organizate transfrontaliere în condiţiile integrării europene şi euroatlanticeProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Retras OM 4478/15.07.2019
Validat OM 5729/24.11.2010
  1. ONŢANU NECULAIManagementul protecţiei infrastructurii criticeProf.univ.dr. Gabriel OPREA2010Validat OM 5729/24.11.2010