Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-ANIMV), organizează programul de studii universitare de doctorat, de tipul doctorat știinţific, în domeniul „Informaţii și securitate naţională”. Programul se desfășoară cu frecvență redusă, cu taxă, sau cu frecvență, fără taxă, pe o perioadă de trei ani.

Începând cu anul universitar 2016 – 2017, ANIMV își propune să se axeze doar pe dezvoltarea de cercetări doctorale care să aibă impact și relevanță directă în ceea ce privește activitatea SRI și a comunității de intelligence din România. Numărul redus de locuri scoase la concurs reflectă această preocupare pentru calitatea demersului științific.

OFERTA PUBLICĂ 2018 – 2019

Metodologia de admitere

Contract de studii 2018-2021