Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-ANIMV), organizează programul de studii universitare de doctorat, de tipul doctorat știinţific, în domeniul „Informaţii și securitate naţională”. Programul se desfășoară cu frecvență redusă, cu taxă, sau cu frecvență, fără taxă, pe o perioadă de trei ani.

Începând cu anul universitar 2016 – 2017, ANIMV își propune să se axeze doar pe dezvoltarea de cercetări doctorale care să aibă impact și relevanță directă în ceea ce privește activitatea SRI și a comunității de intelligence din România. Numărul redus de locuri scoase la concurs reflectă această preocupare pentru calitatea demersului științific.

 

Metodologia de ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

OFERTA PUBLICĂ 2019 – 2022

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

A doua sesiune de concurs pentru ocuparea pozițiilor de student doctorand, anul universitar 2019 -2020

Conform Hotărârii CSUD nr. 01/2019, IOSUD ANIMV organizează a doua sesiune de concurs pentru ocuparea pozițiilor de student doctorand, în perioada 11 – 24 septembrie 2019, conform următorului calendar:

11 – 19 septembrie sesiune de înscriere a candidaților
20 septembrie studierea dosarelor candidaților
23 septembrie desfășurarea concursului de admitere
25 – 28 septembrie avizarea și aprobare rezultatelor admiterii

Pozițiile scoase la concurs sunt: 

Profesor Poziții Regim
Prof. univ. dr. Ioan DEAC Poziția 4: Strategii narative proactive în comunicarea de influențare social

Poziția 5: Comunicarea strategică în combaterea fenomenului fake news

cu frecvenţă

fără taxă

Prof. univ. dr. Adrian LESENCIUC Poziția 6 : Provocări ale new media la adresa educației și culturii de securitate cu frecvenţă redusă

cu taxă

 

Condițiile și documentele necesare pentru înscrierea la concurs sunt cele specificate în Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat din ANIMV.