Concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice și de cercetare (anul universitar 2020 – 2021, semestrul II)

Pentru obţinerea gradului didactic, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi de standardele minimale de ocupare a postului didactic, specifice funcţiei didactice scoase la concurs, stabilite prin Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii şi numirea pe postul scos la concurs sunt condiţionate de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

Etapele de selecţie menţionate vor avea loc preliminar desfăşurării primei probe de concurs şi promovarea acestora reprezintă condiţie obligatorie pentru participarea la concurs.

Relaţii suplimentare la telefon: 037.772.1512.

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare aici.

POSTURI DIDACTICE SCOASE LA CONCURS ȘI FIȘELE DE CONCURS

Asistent universitar (militar) / asistent universitar, poziția 22

Lector universitar (militar) / lector universitar, poziția 54

Cercetător ştiinţific gradul I, poziția 121

First Degree Scientific Researcher, position 121

Cercetător ştiinţific gradul II, poziția 122

Second Degree Scientific Researcher, position 122

Cercetător ştiinţific gradul II, poziția 123

Second Degree Scientific Researcher, position 123

Cercetător ştiinţific gradul III, poziția 125

Cercetător ştiinţific gradul III, poziția 129

Asistent de cercetare științifică, poziția 130

Cercetător ştiinţific gradul II, poziția 133

Second Degree Scientific Researcher, position 133

Cercetător ştiinţific (militar), poziția 134

Asistent de cercetare ştiinţifică, poziția 137