Prof. univ. dr. GHEORGHE TEODORU ŞTEFAN

Teodoru Ștefan este membru al comunității academice a Academiei Naționale de Infomații ”Mihai Viteazul” din anul 2005 și profesor universitar cu drept de conducător de studii doctorale în cadrul acestei instituții de învățământ superior. Absolvent al Universității Politehnica Bucuresti, și-a început cariera universitară și de cercetare în anul 1990, ca asistent universitar, obținând titlul de doctor al Universității București în anul 1992.

De-a lungul carierei sale profesionale în cadrul Serviciului Român de Informații, a participat la numeroase programe de formare naționale și internaționale pe teme subsumate managementului activității de intelligence, analizei strategice de intelligence, cooperării internaționale în probleme de securitate națională și gestionării HUMINT.
În experiența sa de peste douăzeci de ani de activitate în intelligence la nivel național, a îmbinat constant practica și teoria intelligence-ului, ca analist, manager și cadru didactic. A ocupat funcția de Rector al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” în perioada 2007-2013, poziție din care a contribuit la inițierea și/sau dezvoltarea programelor de studii de licență, master și doctorat în cadrul ANIMV.

Activitatea sa didactică și de cercetare, consacrată domeniului studiilor de securitate și intelligence, s-a concretizat prin publicarea a peste 50 de articole în reviste de specialitate și publicații aferente unor sesiuni de comunicări științifice cu participare internațională și prin semnarea în calitate de autor, co-autor și coordonator a unor volume de specialitate, în cadrul cărora abordează direcții precum: natura amenințărilor la adresa securității naționale, modalități eficiente de contracarare a acestora și intelligence management : autor al „Crima organizată – Traficul de droguri în regiunea balcanică”, (document clasificat, Conferința Serviciilor de Informații din sud-estul Europei, 2002), „Managementul informațiilor pentru securitate națională”, (document clasificat, București: ANI MV, 2009), prim autor al „Globalizarea amenințărilor asimetrice” (București: ANI MV, 2007), „Provocări de natură ecologică la securitatea națiunilor” (București, UNAP, 2007) și „Money laundering and financing terrorism” (XIth International Conference „Man in the Knowledge Based Organisation”, 2006), coautor al „Migrația ilegală din Turcia și implicațiile acesteia pentru securitatea națională și europeană” (București: Top Form, 2008, Revista Geopolitica), „Determinări ale crizei economice și financiare mondiale asupra securității naționale” (Sibiu, 2010, Revista Transilvania), coordonator al „Necesitatea protecției infrastructurilor critice” (București: ANI MV, 2010) și co-editor of „Intelligence in the Knowledge Society” (București: ANIMV, 2012).

În ultimii 15 ani a fost director al unor proiecte de cercetare câștigate în cadrul competițiilor naționale: Dezvoltarea competențelor manageriale ale personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoașterii – OSCINT 2009 (proiect strategic POSDRU, 2010-2013), Dilemele schimbului și accesului la informații pentru un management eficient (contract de cercetare, 2009), Proiect de cercetare informativă (2002-2005), activitatea subsumată proiectului și rezultatele obținute fiind clasificate cu nivelul strict secret și membru în echipele de cercetare și implementare ale unor proiecte de cercetare: „Serviciile de informații în societatea românească – autorități ale statului de drept” (București, 2005) și „Infrastructurile critice și intelligence-ul modern” (București, 2009).

Prof. univ. dr. IRENA CHIRU

Irena Chiru este absolventă a Facultății de Științele Comunicării, Institutul Național de Informații. În 2005 a obținut titlul de Doctor în sociologie din partea Universității București cu o teză axată pe sociologia comunicării de masă. Și-a început cariera didactică și de cercetare în anul 2000, ca preparator universitar, devenind profesor universitar în anul 2014, an în care și-a susținut cu succes și teza de abilitare, care îi confimă dreptul de a coordona teze de doctorat.
De-a lungul timpului, a fost coordonator de programe de licență și master, șef al Departamentului de Științe Sociale în cadrul Facultății de Informații, iar în prezent este Directorul Institutului Național de Studii de Intelligence din cadrul ANIMV.
Irena Chiru este membru al colegiului editorial al Revistei Române de Studii de Intelligence și editor regional al International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs (publicație a Routledge Taylor and Francis Group).

În cei peste 15 ani de activitate didactică și de cercetare a publicat peste 50 de articole de specialitate în reviste naționale și internaționale consacrate studiilor de securitate și intelligence, a semnat în calitate de autor, co-autor, editor, co-editor, și coordonator volume și capitole în cadrul acestora focusate pe rolul analizei de intelligence în instituțiile de securitate, dezvoltarea culturii de securitate în România, abordarea interdisciplinară a studiilor de intelligence și sociologia terorismului: autor al „Comunicarea Interpersonală” (București: Tritonic, 2003, 2009), „România în străinătate” (București: UNAP, 2006), coautor al „Femei kamikaze” (București: UNAP, 2006), coordonator al „Dinamica Intelligence” (București: ANI MV, 2007), „Mass Media as an Instrument in Educational Counterterrorism Programs în A non-violent Path to Conflict Resolution and Peacebuilding” (Istanbul: Fatih University Press, 2009), co-editor of „Intelligence in the Knowledge Society” (București: ANI MV, 2012, 2013, 2014), prim autor al „Intelligence Analysis Migration as a Security Threat. From Data to Intelligence în Art of Intelligence: Simulations, Exercises and Games” (New York: Roman and Littlefield, 2014), autor al „Building an Intelligence Culture from Within: The SRI and Romania Society în International Journal of Intelligence and Counterintelligence” (Philadelphia: Taylor Francis, Spring 2014). În ultimii zece ani, a fost director de proiect și membră în echipele de cercetare ale unor proiecte de cercetare câștigate în cadrul competițiilor naționale și internaționale: membră în „Identificarea nivelului de cunoaştere a fenomenului terorist de către tinerii din România. Elaborarea şi aplicarea unui model de educaţie antiteroristă” (Grant A, 2005-2007), „Cercetări privind răspunsul şi rezilienţa populaţiei din România la situaţiile de risc asociate terorismului şi crimei” (Grant CEEX, 2006-2009), „Strategia şi managementul activităţilor de cercetare şi industriale naţionale în domeniul spațial” (Parteneriate în domenii prioritare, 2007-2010), „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT 2009” (Proiect strategic POSDRU, 2010-2013), coordonator de echipă de cercetare pentru „CARISMAND-Culture And RISkmanagement in Man-made And Natural Disasters și CITYCoP-Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing” (proiecte Horizon 2020) și director al „Intelligence în era cunoașterii” (PN II IDEI, 2013), „INTELLISEC-Dezvoltarea unui centru național de cercetare în intelligence și Securitate” (Proiect POSCCE, 2013-2015), „Percepție socială și strategii comunicaționale privind riscurile de securitate națională” (PN II Tinere Echipe, 2015-2017).

Prof. univ. dr. Adrian LESENCIUC

Prof. univ. dr. Adrian LESENCIUC este absolvent al Institutului Militar de Artilerie şi Rachete Antiaeriene „General Bungescu”, 1993-1997. În 2008 a finalizat un curs de patru ani de formare continuă la Direcţia Informare şi Relaţii Publice, din cadrul Ministerul Apărării, cu specializarea informare şi relaţii publice și a absolvit programul academic postuniversitar al Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, în domeniul comunicare și relații publice.

Doctor în ştiinţe militare și informații la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și în ştiințele comunicării la Şcoala Naţională de Studii Politice și Administrative, Adrian LESENCIUC și-a început cariera cariera didactică și de cercetare universitară în anul 2008, ca asistent universitar la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”. În anul 2017, devine profesor universitar abilitat în domeniul „Informații și securitate națională”, iar din 2018 ocupă funcția de prorector pentru cercetare științifică, în cadrul aceleiași instituții.

Consacrată domeniilor comunicării și științelor militare, activitatea sa didactică și de cercetare s-a concretizat prin publicarea a peste 10 cărți de autor și peste 90 de articole, capitole în cărți de specialitate și lucrări în cadrul diferitelor conferințe internaționale.