Prof. univ. dr. Ioan DEAC

Prof. univ. dr. Ioan DEAC este titular al Școlii doctorale a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) din martie 2019. Este conducător de doctorat în domeniul de studii doctorale Informații și Securitate Națională din anul 2008. Domeniul de competență și de interes științific este comunicarea strategică și cultura de securitate.

Pregătirea și formarea universitară le-a realizat în cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB), din Cluj, unde a absolvit studiile universitare de licență, specializarea filosofie (1995), studiile universitare aprofundate (echivalent masterat), specializarea fenomenologie franceză (1996) și studiile universitare de doctorat, specializarea metafizică și ontologie (2001), la Facultatea de Istorie și Filosofie. Ulterior s‑a specializat în domeniul științelor comunicării, prin studiile postuniversitare (1999-2000) pe care le-a urmat la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAp).

A început cariera didactică în UNAp în anul 2000 pe poziția de lector universitar, promovând în anul 2003 pe poziția de conferențiar universitar, iar în anul 2007 a promovat pe poziția de profesor universitar.  În anul 2008 a obținut, prin Ordin al MEN, statutul de profesor universitar conducător de doctorat. În cadrul UNAp a deținut diverse funcții didactice și universitare, inclusiv funcția de Președinte al Senatului UNAp. Ultima funcție deținută în UNAp a fost Director al Departamentului Comunicare Strategică, Publică și Interculturală (DCSPI).

În perioada 2008-2019 (februarie) a activat în cadrul Școlii Doctorale a UNAp. În această perioadă a coordonat un număr de 23 de studenți doctoranzi, din care 11 au finalizat studiile prin susținerea publică a tezelor de doctorat, 8 sunt încă în stagiul de pregătire, iar 4 au fost exmatriculați. Din cei 11 absolvenți, cinci sunt cadre didactice universitare, dintre care trei în UNAp, iar dintre aceștia doi DCSPI.

A participat la mai multe proiecte de cercetare ale UNAp, ale PNCDI, în calitate de director de proiect sau de membru în echipele de cercetare. A participat la mai multe proiecte POSDRU, în calitate de manager de proiect sau de expert în proiect.

A fost invitat în calitate de cadru didactic asociat să susțină activități didactice la: Școala Națională de Studii Politice și Administrative (2003-prezent), Universitatea Hyperion (2005-2010), Universitatea Pro-Media (2006-2008), Universitatea Creștin-Democrată „Dimitrie Cantemir” (2007-2010); Universitatea Spiru Haret (2008-2013), Academia Tehnică Militară (2013-2015), Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (2018-2019).

Este expert evaluator al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), din anul 2006. Este președintele Consiliului de  Coordonare al Institutului Limbii Române, din anul 2018.

Prof. univ. dr. IRENA CHIRU

Prof. univ. dr. Irena Chiru este absolventă a Facultății de Științele Comunicării, Institutul Național de Informații. În 2005 a obținut titlul de Doctor în sociologie din partea Universității București cu o teză axată pe sociologia comunicării de masă. Și-a început cariera didactică și de cercetare în anul 2000, ca preparator universitar, devenind profesor universitar în anul 2014, an în care și-a susținut cu succes și teza de abilitare, care îi confimă dreptul de a coordona teze de doctorat.
De-a lungul timpului, a fost coordonator de programe de licență și master, șef al Departamentului de Științe Sociale în cadrul Facultății de Informații, iar în prezent este Directorul Institutului Național de Studii de Intelligence din cadrul ANIMV.
Irena Chiru este membru al colegiului editorial al Revistei Române de Studii de Intelligence și editor regional al International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs (publicație a Routledge Taylor and Francis Group).

În cei peste 15 ani de activitate didactică și de cercetare a publicat peste 50 de articole de specialitate în reviste naționale și internaționale consacrate studiilor de securitate și intelligence, a semnat în calitate de autor, co-autor, editor, co-editor, și coordonator volume și capitole în cadrul acestora focusate pe rolul analizei de intelligence în instituțiile de securitate, dezvoltarea culturii de securitate în România, abordarea interdisciplinară a studiilor de intelligence și sociologia terorismului: autor al „Comunicarea Interpersonală” (București: Tritonic, 2003, 2009), „România în străinătate” (București: UNAP, 2006), coautor al „Femei kamikaze” (București: UNAP, 2006), coordonator al „Dinamica Intelligence” (București: ANI MV, 2007), „Mass Media as an Instrument in Educational Counterterrorism Programs în A non-violent Path to Conflict Resolution and Peacebuilding” (Istanbul: Fatih University Press, 2009), co-editor of „Intelligence in the Knowledge Society” (București: ANIMV, 2012, 2013, 2014), prim autor al „Intelligence Analysis Migration as a Security Threat. From Data to Intelligence în Art of Intelligence: Simulations, Exercises and Games” (New York: Roman and Littlefield, 2014), autor al „Building an Intelligence Culture from Within: The SRI and Romania Society în International Journal of Intelligence and Counterintelligence” (Philadelphia: Taylor Francis, Spring 2014). În ultimii zece ani, a fost director de proiect și membră în echipele de cercetare ale unor proiecte de cercetare câștigate în cadrul competițiilor naționale și internaționale: membră în „Identificarea nivelului de cunoaştere a fenomenului terorist de către tinerii din România. Elaborarea şi aplicarea unui model de educaţie antiteroristă” (Grant A, 2005-2007), „Cercetări privind răspunsul şi rezilienţa populaţiei din România la situaţiile de risc asociate terorismului şi crimei” (Grant CEEX, 2006-2009), „Strategia şi managementul activităţilor de cercetare şi industriale naţionale în domeniul spațial” (Parteneriate în domenii prioritare, 2007-2010), „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT 2009” (Proiect strategic POSDRU, 2010-2013), coordonator de echipă de cercetare pentru „CARISMAND-Culture And RISkmanagement in Man-made And Natural Disasters și CITYCoP-Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing” (proiecte Horizon 2020) și director al „Intelligence în era cunoașterii” (PN II IDEI, 2013), „INTELLISEC-Dezvoltarea unui centru național de cercetare în intelligence și Securitate” (Proiect POSCCE, 2013-2015), „Percepție socială și strategii comunicaționale privind riscurile de securitate națională” (PN II Tinere Echipe, 2015-2017).

Prof. univ. dr. Adrian LESENCIUC

Prof. univ. dr. Adrian LESENCIUC este absolvent al Institutului Militar de Artilerie şi Rachete Antiaeriene „General Bungescu”, 1993-1997. În 2008 a finalizat un curs de patru ani de formare continuă la Direcţia Informare şi Relaţii Publice, din cadrul Ministerul Apărării, cu specializarea informare şi relaţii publice și a absolvit programul academic postuniversitar al Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, în domeniul comunicare și relații publice.

Doctor în ştiinţe militare și informații la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și în ştiințele comunicării la Şcoala Naţională de Studii Politice și Administrative, Adrian LESENCIUC și-a început cariera cariera didactică și de cercetare universitară în anul 2008, ca asistent universitar la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”. În anul 2017, devine profesor universitar abilitat în domeniul „Informații și securitate națională”, iar din 2018 ocupă funcția de prorector pentru cercetare științifică, în cadrul aceleiași instituții.

Consacrată domeniilor comunicării și științelor militare, activitatea sa didactică și de cercetare s-a concretizat prin publicarea a peste 10 cărți de autor și peste 90 de articole, capitole în cărți de specialitate și lucrări în cadrul diferitelor conferințe internaționale.

Persoanele abilitate prin demersul instituţional al IOSUD ANIMV

NR. CRT. GRAD DIDACTIC / CERCETARE

PRENUME NUME

NR./DATA ORDIN DE ABILITARE

Persoanele cu drept de a conduce doctorate in IOSUD ANIMV

NR. CRT. GRAD DIDACTIC / CERCETARE

PRENUME NUME

NR./DATA ORDIN DE ABILITARE

1 prof. univ. dr.

Ioan DEAC

OMECT nr.3292/26.02.2008

2 prof. univ. dr.

Irena CHIRU

OMEN nr. 623/06.11.2014

3 prof. univ. dr.

Adrian LESENCIUC

OMEN nr.5778/27.12.2017