Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) este organismul care conduce Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Acesta este constituit în conformitate cu prevederile HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, care stabilește și principalele atribuţii ale CSUD. Printre acestea se numără stabilirea strategiei IOSUD, elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD, precum și alte atribuţii specifice, care sunt stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat.

Activităţile administrative legate de desfăşurarea studiilor de doctorat în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” şi de acţiunile Şcolii doctorale se realizează de către secretariatul Şcolii Doctorale.

 

CSUD este format din:

 • univ. dr. Ioan DEAC – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul ”, București
 • univ. dr. Ion ALBULESCU – Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca
 • univ. dr. Iordan BĂRBULESCU – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București
 • univ. dr. Radu CARP – Universitatea din București
 • univ. dr. Adrian OPRE – Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca
 • univ. drd. Cătălina NĂSTASE – student-doctorand, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul ”, București

Concurs pentru ocuparea funcȚiei de director al CSUD

În temeiul art. 11 alin. (3) din Codul studiilor de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, ce va avea loc la 23.04.2018, începând cu ora 1000, la sediul instituţiei, din Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, Bucureşti.

Condiţiile de participare la concurs şi documentele ce trebuie depuse de candidaţi pentru constituirea dosarului sunt precizate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat.

Calendarul concursului

 1. Înaintarea solicitării de depunere a candidaturii și depunerea dosarului, la sediul Academiei, până la data de 26.03.2018, ora 1200.
 2. Comunicarea avizului juridic candidaților, până la data de 02.04.2018.
 3. Comunicarea rezultatului verificărilor specifice, până la data de 16.04.2018.
 4. Desfășurarea concursului la data de 23.04.2018, începând cu ora 1000.
 5. Afişarea rezultatului concursului, în data de 23.04.2018, ora 1500.
 6. Depunerea contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatului concursului – termen limită 24.04.2018, ora 1500.
 7. Afişarea rezultatului final, în maximum 48 de ore de la primirea contestaţiilor – termen limită 26.04.2018, ora 1500.