Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se axează pe furnizarea de cunoştinţe avansate în domeniul „Informaţii şi Securitate Naţională”, elaborarea şi aplicarea de noi dezvoltări teoretice în spaţiul de preocupări al intelligence-ului şi al securităţii naţionale, cercetarea acestora prin intermediul analizei critice şi imaginaţiei creative, aplicarea principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice, precum şi a metodelor şi tehnicilor de cercetare, a instrumentelor ştiinţifice de interes pentru domeniul de doctorat.

 

Discipline obligatorii
1. Metodologia cercetării științifice
2. Etică și integritate academică
3. Studii de intelligence
4. Studii de securitate
Discipline opționale
1. Comunicare strategică
2. Analiză de intelligence
3. New-media și securitatea
4. Fenomenul terorist contemporan