Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se axează pe furnizarea de cunoştinţe avansate în domeniul „Informaţii şi Securitate Naţională”, elaborarea şi aplicarea de noi dezvoltări teoretice în spaţiul de preocupări al intelligence-ului şi al securităţii naţionale, cercetarea acestora prin intermediul analizei critice şi imaginaţiei creative, aplicarea principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice, precum şi a metodelor şi tehnicilor de cercetare, a instrumentelor ştiinţifice de interes pentru domeniul de doctorat.

 

Nr. crt.  Disciplină Descriere disciplină
1 Securitate naţională şi euroatlantică Abordează teme referitoare la mediul de securitate in care Romania isi asuma angajamentele de securitate națională și colectiva, accentul fiind pus pe modul in care valorile și interesele de securitate ale Romaniei pot fi prezervate si promovate intr-o lume a amenintarilor globale, deziderat care poate fi atins doar in cooperare cu statele aliate din NATO si UE.
2 Managementul proiectelor şi metodologia cercetării ştiinţifice Sunt prezentate principiile, formele, metodele şi rezultatele cercetării ştiinţifice doctorale. Un accent deosebit este pus pe programarea, planificarea și organizarea cercetării ştiinţifice doctorale ţinând cont de scop, obiective şi direcţii de investigare ştiinţifică.
3  Modern şi postmodern în studiile avansate de securitate Disciplina vizează transmiterea de cunoştinţe şi formarea de competenţe referitoare la principalele paradigme de securitate, într-o abordare sincronică şi diacronică, accentul fiind pus pe evoluţia paradigmelor de securitate în raport cu nevoia de a răspunde provocărilor unui mediu de securitate internaţional marcat de emergenţa și dinamica ameninţărilor la adresa securităţii internaţionale, regionale şi naţionale.
4  Responsabilitate socială şi cultură de securitate Prezintă conceptele și procesele subsumate fundamentării culturii de securitate pe dimensiunea responsabilității sociale a fiecărui cetățean, insistându-se asupra modalității in care acesta poate deveni contributor la starea de securitate si nu doar receptor. În acest context, educația de securitate devine un element de maximă importanță pentru asigurarea stării de securitate la nivelul comunității, prin aportul generat de capacitatea individului de a cuantifica și analiza modul in care poate fi afectat de evolutii ale mediului de securitate.
5 Politici şi strategii de securitate Disciplina vizează transmiterea de cunoştinţe referitoare la modul în care actorii abilitaţi să contribuie la edificarea unui mediu de securitate care să corespundă nevoilor cetăţeanului de stabilitate, afirmare şi progres trebuie să-şi articuleze eforturile prin elemente de planificare strategică.
6  Etica cercetării ştiinţifice Abordeaza modul în care cercetarea ştiinţifică trebuie să se circumscrie unui cadru etic, care să garanteze aportul ştiinţific într-un context al comandamentelor de transparenţă, robusteţe şi validitate.
7  Comunicare şi tehnici de influenţare socială Explica principalele procese si mecanisme ale influenței sociale, concomitent cu analizarea celor mai sugestive exemple regăsite în spațiul public. Totodată, fiecare tehnică a influenței sociale va fi analizată prin raport cu cele mai importante efecte pe care acestea le pot genera în sprijinul sau împotriva asigurării stării de securitate.
8  Analiză şi cercetare în intelligence Disciplina vizează studierea și înțelegerea relaţiei analiză – cercetare prin raportarea la activitatea de intelligence.
9 Informaţia pentru securitate naţională Trateaza modul în care cunoaşterea, prevenirea şi contracararea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale pot fi asigurate prin acţiunea sinergică a serviciilor şi structurilor departamentale de informaţii, cu respectarea valorilor constitutţonale şi în folosul cetăţeanului.