Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor pentru reprezentanții studenților în Senat, Consiliul de Administrație, Consiliul Facultății, respectiv Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

Procedura de acordare a perioadei de întrerupere, de prelungire, de graţie şi de schimbare a conducătorului de doctorat în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Procedura de constituire a dosarului de doctorat şi de susţinere publica a tezei de doctorat în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Procedura de evaluare a activităţilor şi performanţelor în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Procedura de înmatriculare şi de exmatriculare în/din programul de studii universitare de doctorat în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Procedura de obţinere şi de retragere a calităţii de conducător de doctorat în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Procedura de organizare şi desfăşurare a programului de doctorat în cotutelă în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Procedura programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Procedura programului individual de cercetare ştiintifică în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Regulament de organizare si desfăşurare studii universitare de doctorat în ANIMV- 2020

Regulamentul de organizare şi funcţionare în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională – 2021

Metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii on-line în Şcoala Doctorală – Informaţii şi securitate naţională

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţii doctoranzi ai Şcolii Doctorale

Metodologia de desemnare a directorului CSUD

Metodologie privind evaluarea internă a performanţelor conducătorilor de doctorat ai Şcolii Doctorale Informaţii şi securitate naţională

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

Procedură privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Procedură privind recunoaşterea automată a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Procedură privind recunoaştere calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate