REGULAMENTE, METODOLOGII, PROCEDURI ale IOSUD ANIMV

Regulament de organizare si desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în IOSUD ANIMV

Metodologia de desemnare a directorului CSUD

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare


REGULAMENTE, METODOLOGII, PROCEDURI ale SDISN

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale – Informaţii şi Securitate Naţională – 2021

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţii doctoranzi ai Şcolii Doctorale

Metodologie privind evaluarea internă a performanţelor conducătorilor de doctorat ai Şcolii Doctorale Informaţii şi Securitate Naţională

Metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii on-line în Şcoala Doctorală – Informaţii şi Securitate Naţională