Studiile universitare de licență în domeniul științe militare, informații și ordine publică, se desfășoară pe o durată de 3 ani, se obțin 180 de credite și se organizează doar cu frecvență pe locuri bugetate. La finalizarea studiilor, absolvenții obțin diploma de licență, însoțită de suplimentul de diplomă, care se eliberează potrivit legii și în concordanță cu standardele specifice calității învățământului superior, pe plan național și internațional.

Academia organizează studii universitare de licență pe specializările Psihologie-informații, pentru formarea de ofițeri de informații operativi, și Studii de securitate și informații, pentru formarea de ofițeri de informații analiști. După finalizarea uneia dintre acestea, absolvenții sunt încadrați în instituțiile de proveniență.

 

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile. Devenind depozitar a ceea ce știm, dar și a ceea ce nu știm, vei putea avea rolul de a orienta activitatea de culegere de informații sau de a transmite evaluări beneficiarilor legali, precum Președintele sau Prim-ministrul României, despre probleme relevante pentru securitatea națională.

Ofițerul operativ culege informații care sunt ulterior plasate în producția de cunoaștere sau sunt folosite pentru construirea de operațiuni complexe. Acesta joacă rolul de senzor al situației operative, accesează surse deja existente sau recrutează noi agenți.

 

Admitere

Pentru anul universitar 2019 – 2020, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” scoate la concurs locuri după cum urmează:

Specializarea MAI ANP SIE SRI
Psihologie – informaţii 27 5 5
Studii de securitate şi informaţii 1 5 7

Contacte pentru informaţii suplimentare:

  • Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Formare Profesională, Direcţia Management Resurse Umane: tel. 021.242.51.36 şi website www.anp.gov.ro;
  • Ministerul Afacerilor Interne: www.mai.gov.ro, secţiunea Cariera, instituţii de învăţământ – admitere 2019;
  • Serviciul de Informaţii Externe, Departamentul de Resurse Umane: 021.231.2455, e-mail resurse_umane@sie.ro şi website www.sie.ro.


Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență din ANIMV

Oferta publică de școlarizare pentru SRI

CERERE DE ÎNSCRIERE

Îndrăznește! Învață! Inovează!

Facultatea de Studii de Intelligence

Specializarea Studii de securitate și informații

Prin această specializare, studenții își însușesc concepte, teorii și metode de bază din domeniul studiilor de securitate și reușesc să identifice conexiunile dintre acestea și activitatea de intelligence. Programul urmăreşte dezvoltarea de abilităţi necesare pentru activități precum culegerea, analiza, procesarea și valorificarea informaţiilor de securitate naţională în contextul mediului naţional și internaţional de securitate.

Absolvenții acestei specializări sunt încadrați în Serviciul Român de Informații ca ofițeri analiști.

 

Curricula

Logică şi teoria argumentării (gândire critică) Managementul securităţii informaţiilor
Introducere în problematica securităţii Geopolitică şi globalizare
Istoria serviciilor de informaţii Cadrul juridic al activităţii de informaţii
Introducere în intelligence Tehnici de optimizare a comportamentului uman
Filosofia culturii şi teoria valorilor Intelligence şi securitate economică
Cogniţie socială Management general
Limbă străină I (Limba engleză/franceză/rusă) Operaţiuni de influenţă strategică
Educaţie fizică Informatică aplicată în activitatea de informaţii
Antropologie Protecţia infrastructurilor critice
Fundamente de drept cu aplicabilitate în domeniul securităţii naţionale Discipline de specialitate specifice pregătirii ofiţerilor de informaţii
Consiliere psiho-educaţională

Facultatea de informații

Specializarea Psihologie – informații

Prin această specializare, studenții își însuşesc cunoştinţe și deprinderi specifice domeniului psihologiei. Cele teoretice fundamentează utilizarea adecvată a conceptelor și metodelor de bază în activitatea de intelligence, în timp ce cunoștințele aplicate dezvoltă competențe practice, precum relaţionarea, motivarea și comunicarea interpersonală, influenţarea socială, evaluarea psihologică a individului și a grupului.

Absolvenții acestei specializări sunt încadrați în Serviciul Român de Informații ca ofițeri operativi.

 

Curriculă

Fundamentele psihologiei Psihologia personalităţii
Consiliere psiho-educaţională Cadrul juridic al activităţii de informaţii
Instituţii de securitate Tehnici de optimizare a comportamentului uman
Introducere în intelligence Intelligence şi securitate economică
Limbă străină I (Limba engleză/franceză/rusă) Evaluare psihologică şi psihodiagnoză
Educaţie fizică Management general
Antropologie Psihologie organizaţională
Fundamente de drept cu aplicabilitate în domeniul securităţii naţionale Protecţia infrastructurilor critice
Metodologia cercetării psihologice Discipline de specialitate specifice pregătirii ofiţerilor de informaţii