Limba și literatura română 2018

Limba și literatura română 2019

Limba și literatura română 2020

Barem limba și literatura română 2020

Istorie 2018

Istorie 2019

Istorie 2020

Barem istorie 2020

Psihologie 2018

Psihologie 2019

Psihologie 2020

Barem psihologie 2020

Limba engleză 2018

Limba engleză 2019

Limba engleză 2020 – varianta 1

Limba engleză 2020 – varianta 2

Limba engleză 2020 – varianta 3

Limba franceză 2018

Limba franceză 2019

Limba franceză 2020 – varianta 1

Limba franceză 2020 – varianta 2

Limba germană 2018