Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare