Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” este disponibil aici.