Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” publică, prin Institutul Național de Studii de Intelligence, Revista Română de Studii de Intelligence (RRSI) ce reunește articole, studii și recenzii de calitate, din domeniul studiilor de securitate și intelligence, cu deschidere internațională.
RRSI este o publicație științifică cu apariție semestrială, recunoscută ca revistă de prestigiu în domeniu și indexată în bazele de date internaționale Central European Online Library (CEEOL) și EBSCO Publishing (EBSCO).
Scopul revistei este acela de a crea un cadru adecvat pentru dezbaterea academică în domeniul studiilor de securitate și intelligence, precum și o platformă accesibilă cercetătorilor, doctoranzilor și practicienilor deopotrivă.
Obiectivul publicației este acela de a împărtăși cunoașterea sub forma articolelor științifice de înaltă calitate, care au la bază demersuri de cercetare empirică sau teoretică, sub forma studiilor de caz, a modelelor și simulărilor analitice, precum și a recenziilor din literatura de specialitate, cu relevanță atât pentru domeniul studiilor de securitate și intelligence, cât și pentru alte domenii științifice conexe.

 

Teme de interes – call for papers

Temele de interes includ fără a se limita la acestea:

  • Paradigme de securitate în secolul XXI
  • Mediul internațional și regional de securitate
  • Strategii și politici de securitate
  • Cultură de securitate și diplomație publică
  • Intelligence în secolul XXI
  • Analiză de Intelligence
  • Open Source Intelligence OSINT
  • Istorie și memorie în Intelligence

Termenele limită de trimitere a propunerilor:

  • 1 februarie (pentru numărul care va apărea în iunie)
  • 1 iulie (pentru numărul care va apărea în decembrie)

Autorii interesați sunt rugați să trimită propunerile de articole în format electronic (.doc/.docx) la adresa de e-mail rrsi@sri.ro, cu subiectul Propunere contribuție RRSI.

Reguli de EDITARE