Protecția informațiilor clasificate

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul protecției informațiilor clasificate este organizat în cadrul Facultății de Informații și se adresează celor care desfășoară sau urmează să desfășoare activități care presupun acces la informații clasificate.

Prin acest program cursanții vor dobândi cunoștințe generale privind protecția informațiilor clasificate, pentru persoanele interesate din instituții, autorități publice și organizații neguvernamentale, își vor dezvolta capacitatea de gestionare a protecției informațiilor clasificate în sfera proprie de activitate și se vor familiariza cu cadrul legislativ și instituțional aferent. Totodată, aceștia își vor dezvolta capacități de management al activităților de pregătire, desfășurare, control și îndrumare în domeniul protecției informațiilor clasificate și își vor consolida perspectiva asupra structurii de securitate și asupra modalităților de relaționare între autoritatea desemnată de securitate și șefii structurilor/funcționarilor de securitate.

 Admitere octombrie 2016

Admitere mai 2016

Managementul Activității de Protecție a Infrastructurilor Critice

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul managementului activității de protecție a infrastructurilor critice este organizat în cadrul Facultății de Studii de Intelligence și se adresează membrilor instituțiilor cu atribuții de legiferare în domeniul securității naționale pe dimensiunea protecției infrastructurilor critice naționale/europene.

Prin acest program cursanții vor dobândi competențele necesare dezvoltării mecanismelor de implementare a cadrului legislativ național privind protecția infrastructurilor critice naționale/europene, prin înțelegerea dimensiunilor domeniului, de la protecția fizică, cibernetică a infrastructurilor critice până la rolul intelligence-ului în acest proces.

Admitere 2016

Ofițer de Legătură pentru Securitatea Infrastructurilor Critice Naționale/Europene

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Ofițer de Legătură pentru Securitatea Infrastructurilor Critice Naționale/Europene este organizat în cadrul Facultății de Studii de Intelligence și se adresează ofițerilor de legătură din cadrul autorităților publice responsabile și proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene, precum și personalului interesat de ocuparea unei astfel de funcții din cadrul diverselor organizaţii economice și autorități publice

Poziția este reglementată de Standardul ocupațional al ofițerului de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene, emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (cod COR 242227).

Standardul ocupaţional al ofiţerului de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene.

Admitere 2016