SUSȚINERE TEZĂ DE ABILITARE APRILIE 2021


În conformitate cu Decizia Rectorului Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazulˮ (ANIMV) nr. 67362 din 09.03.2021, Școala Doctorală Informații și Securitate Națională din IOSUD – ANIMV anunță susținerea publică a următoarei teze de abilitare în domeniul Informații și Securitate Națională:


CANDIDAT:


Conf.univ.dr. Ruxandra BULUC (CV)


TITLUL TEZEI DE ABILITARE:
DISCURSIVE ANALYSIS FOR INTELLIGENCE AND SECURITY CULTURE


COMISIA DE ABILITARE:
PREȘEDINTE: Prof.univ.dr. Irena CHIRU (Academia Națională de Informații „Mihai Viteazulˮ, București) – CV


MEMBRI TITULARI:
Prof.univ.dr. Iordan BĂRBULESCU (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București) – CV
Prof.univ.dr. Luminița ROȘCA (Universitatea din București) – CV


MEMBRI SUPLEANȚI:
Prof.univ.dr. Ghiță BÂRSAN (Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu) – CV
Prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC (Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov) – CV


DATA / ORA / LOCUL SUSȚINERII: 08.04.2021 / ora 09:00 / on-line

Lista de lucrări ştiinţifice – conf. univ. dr. Ruxandra Buluc

Lucrări relevante în domeniul de doctorat – conf. univ. dr. Ruxandra Buluc

Rezumat teza de abilitare – conf. univ. dr. Ruxandra Buluc – română

Rezumat teza de abilitare – conf. univ. dr. Ruxandra Buluc – engleză

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru obţinerea atestatului de abilitare – conf. univ. dr. Ruxandra Buluc

Data publicării anunţului 15.03.2021